תכנית לימודי שנת השלמה - תשע"ז

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מחצית ראשונה

 

שם הקורס

שיעור (ש"ס)

תרגיל (ש"ס)

דרישות מוקדמות

חשבונאות פיננסית מתקדמת א'

6

6

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

מסוי היחיד

2

1

מסים א'

מסים ב'

מסוי מקרקעין ומע"מ

מסוי חברות מתקדם

2

1

מסים א'

מסים ב'

מסוי מקרקעין ומע"מ

סה"כ

10

8

 

 
 

 

מחצית שניה

 

שם הקורס

שיעור (ש"ס)

תרגיל (ש"ס)

שות'

(ש"ס)

דרישות מוקדמות

חשבונאות פיננסית
מתקדמת ב'

6

6

    -

חשבונאות פיננסית מתקדמת א'
(חובת שמיעה בלבד ועמידה בחובות הקורס - זכאות לגשת לבחינה)

ביקורת חשבונות מתקדמת

     -

 14

ביקורת חשבונות

סה"כ

 14

 

סה"כ 2 מחציות

16

14

 14

 

סה"כ התכנית

44 ש"ס

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block