תנאי קבלה - החוג לחשבונאות תשפ"ב

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תנאי הקבלה, זמני הרישום ותאריכי הגשת המסמכים מתעדכנים באתר הרישום של אוניברסיטת תל-אביב. 

המידע המופיע שם מעודכן בכל עת וכולל מידע מעודכן על תנאי הקבלה בהתאם לנרשמים במחזור זה.

 

תנאי קבלה לחוג לחשבונאות באתר הרישום

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block