מבנה התכנית - החוג לחשבונאות תשפ"ב

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

 • מסלולי הלימוד

   

  מסלול דו-חוגי

   

  התואר הראשון בחשבונאות נלמד כתואר דו-חוגי, כלומר בשילוב עם תחום ידע נוסף.
  תוכלו לבחור כל תחום לימודים שאוניברסיטת תל אביב מציעה וללמוד אותו עם החוג לחשבונאות.

  השילובים הנפוצים ביותר עם חשבונאות הם: ניהול, משפטים וכלכלה.

   

   

  דו-חוגי חשבונאות-ניהול

  מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו ייחודי. התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, ידע בתחומי הניהול השונים (שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית). תוכנית הלימודים כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד. 

   

   

   

  מסלול חשבונאות–משפטים

  מסלול חשבונאות–משפטים מציע, למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, לשלב לימודי משפטים עם לימודי חשבונאות. המתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים בחוג לחשבונאות (בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים). דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

   

  תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.

   

  מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים. 

   

  עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים, במסלול חשבונאות-משפטים, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר ״בוגר במשפטים״  (.LL.B ) ולתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר.

   

   

  מסלול לבעלי תואר אקדמי

  למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר ״בוגר אוניברסיטה״ (.B.A) העומדים בתנאי הקבלה.

  בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

  עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר.  תואר זה יקנה לבעליו אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות.

   

  לפרטים נוספים היכנסו לאתר המירשם האוניברסיטאי 

   

 • תכנית הלימודים

   

   

  תכנית הלימודים

  תכנית הלימודים בחשבונאות כוללת קורסי חובה משישה תחומים: חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, ביקורת חשבונות, מסים, מימון וכלכלה, חוק ומשפט, מערכות מידע.

  סטודנטים שחוגם השני אינו כלכלה או ניהול, חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

  באתר הסטודנטים לתואר הראשון תוכלו למצוא את רשימת הקורסים המלאה של התכנית על פי החוג הנוסף שתבחרו.

   

  בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה מחודש אפריל 2020, החל משנת הלימודים תשפ"א, תוכנית הלימודים בחשבונאות תארך 3.5 שנים (7 סמסטרים). עם סיום תוכנית הלימודים בחשבונאות ובחוג נוסף בהצלחה, התלמיד יהיה זכאי לקבל תואר ראשון B.A. וכן יהיה זכאי לפטור מבחינות מועצת רואי חשבון, למעט שתי בחינות סופיות ב- "חשבונאות פיננסית מתקדמת" וב- "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות". 

   

 • הנחיות רישום

  • הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד.
    
  •  ציוני ההתאמה של כל המועמדים (למעט תלמידי מכינות שידונו על פי ציון התאמה לממיר מכינה - ממוצע מכינה+פסיכומטרי, בכפוף ללו"ז), ייקבעו על-סמך הציונים (פסיכומטרי, בגרות וכו׳) שיועברו בהתאם ללוח הזמנים המפורט באתר של המרכז למרשם.
    מועמדים שישפרו את ציוניהם לאחר המועדים שנקבעו, יהיו רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה של החוג עם נתוניהם החדשים.
    
  • על מועמדים המבקשים להחליף או להוסיף חוג לעבור הליכי רישום כמקובל (בתאריכי הרישום הרגילים).
    
  • למועמדים המעוניינים להתקבל על-סמך השכלה אקדמית חלקית או מלאה, מומלץ לגשת לכל הבחינות במועד א׳ של סמסטר ב׳ בחוגי התואר הראשון.
    
  • הרישום לאוניברסיטה מתבצע באופן מקוון - להרשמה 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block