סגל התכנית - החוג לניהול תואר ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מרכז שרות לסטודנט- סגל מנהלי

 

שם

חדר

טלפון

זהבה בדיחי מזכירת החוג לניהול

לימור צ'רנוסקי

מיה דשת

218 בניין רקאנטי

03-6408931
03-6407851 (פקס)                    

שם

התמחות

אנילי שושנה, פרופ'

אסטרטגיה תפעולית

אסטרייכר גל, פרופ'

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

ארד אילה, ד"ר

כלכלה

גבע תומר, ד"ר

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

גינזבורג איריס, ד"ר

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

הלר דני, פרופ'

התנהגות אירגונית 

וואהל אבי, פרופ'

מימון

ויזל אורי, ד"ר

התנהגות אירגונית

יחזקאל ירון, ד"ר

כלכלה

כרמלי אבי, פרופ'

יזמות ואסטרטגיה 

ניצן עירית, ד"ר

שיווק

סטטנר אוריאל, ד"ר

יזמות ואסטרטגיה

ספורטא יצחק, ד"ר

התנהגות אירגונית

פפר אהרונה, ד"ר

אסטרטגיה תפעולית

פרנק שחר, ד"ר

התנהגות אירגונית

פרסיץ דותן, ד"ר

כלכלה

קליש יובל, ד"ר

התנהגות אירגונית

קמה איתי, ד"ר

חשבונאות

שגיב תמר, ד"ר

התנהגות אירגונית

שטיינהרט יעל, פרופ'

שיווק

שמיר נועם, ד"ר

אסטרטגיה תפעולית

שני יניב, ד"ר

שיווק

תאני דב, פרופ'

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block