לוח בחינות - החוג לחשבונאות תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הכניסה עם טלפונים ניידים לחדרי הבחינות אסורה בהחלט!

בהצלחה!!! 

בקורס המוצע אחת לשנה מתקיימים 2 מועדי בחינות בלבד.

בקורס המוצע פעמיים בשנה תלמיד רשאי להיבחן ב-2 מתוך 4 מועדים עוקבים
(למעט בקורס "יסודות החשבונאות" ובסמינרים).

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block