מידע לסטודנטים חדשים - החוג לחשבונאות תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

רישום לקורסים, איך זה עובד?

 • הרישום לקורסים מתבצע באינטרנט במערכת הבידינג
 • הרישום נעשה בשיטת המכרז (Bidding), שעקרונותיה מפורטים בידיעון וכן באתר הרישום עצמו
 • תוכנת הרישום אינה בודקת דרישות קדם ודרישות מקבילות. באחריותו של התלמיד לבדוק האם הוא עומד בדרישות הקורסים אליהם הוא נרשם
 • בדיקת העמידה בדרישות הקדם והדרישות המקבילות לקורסים תעשה מספר שבועות לאחר תחילת הסמסטר, באופן ידני, ע"י מזכירות החוג. הרשמתו של תלמיד לקורס תבוטל אם לא עמד בדרישות המתאימות

 

 

תכנית כלים שלובים

 • במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים התלמידים להשתתף בקורסי בחירה מתוך התכנית הכלל-אוניברסיטאית "כלים שלובים"
 • מטרת התכנית היא העשרת הידע מעבר לתחום הלימוד הנבחר
 • מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים
 • ניתן למצוא מידע נוסף באתר התכנית

 

 

מעבדה התנהגותית

 • חובת השתתפות בארבע שעות של מחקרים הנערכים במעבדה ההתנהגותית של הפקולטה חלה על כל תלמידי שנה א' בפקולטה
 • מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות"
 • ההרשמה למילוי חובה זו מתבצעת במרוכז על ידי מזכירות החוג

 

 

מלגות

 • בכל שנה, החוג לחשבונאות מחלק כ- 40 מלגות לימודים בסכומים של 2,000 - 10,000 ₪ כל אחת
 • מלגות ממומנות מכספי תרומות של משרדי רו"ח וגופים עסקיים אחרים, לשכת רו"ח, קרן מלגות ע"ש הרי סיימונס.
 • המלגות מוענקות לשתי קבוצות של תלמידים:
  • תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בשנת הלימודים הקודמת
  • תלמידים מצטיינים הזכאים לסיוע כלכלי מתוך רשימת דקאנט הסטודנטים
 • מלגה מיוחדת תחולק בכל שנה גם לכותבי העבודה הסמינריונית המצטיינת בשנת הלימודים הקודמת

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block