הערכת הישגי התלמיד - תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

כדי לעודד למצויינות, תיעשה סקירה שנתית של הישגי התלמידים. הסקירה תתבסס על הישגי התלמידים במסגרת לימודיו בחוג לחשבונאות בלבד.

תלמידים מצטיינים
אחת לשנה מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת תעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה. תלמידים אלה יוזמנו לקבל את תעודת ההצטיינות בטקס מיוחד.

 • רשימת הדקאן

  אמות המידה להיכלל ברשימת הדקאן עשויות להשתנות בכל אחד מהחוגים ומתעדכנות בתחילת שנת הלימודים.

  בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לשנת תש"ף יילקחו בחשבון הציונים של שנת הלימודים תשע"ט, בקורסים שהתלמיד למד בפועל (לא כולל פטורים) והנזקפים לזכותו  עד לתאריך 1.11.2019.

  רשימת הדקאן בחוג לחשבונאות תכלול את התלמידים שלמדו בשנת הלימודים החולפת קורסים בהיקף של 14 שעות סמסטריאליות לפחות.

  לצורך חישוב ציון הממוצע יילקחו בחשבון אך ורק קורסים המוצעים בחוג לחשבונאות בתחומים הבאים: חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מימון וטכנולוגיות מידע, מסים, ביקורת חשבונות, וחוק ומשפט. (תלמידי המסלול חשבונאות-ניהול לומדים את הקורס מבוא לטכנולוגיות מידע בחוג לניהול).

  לא יילקחו בחשבון ציונים בקורסי ההשלמה (מתמטיקה, וכן סטטיסטיקה וכלכלה הנלמדים במסגרת החוג לניהול).

  מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על 3% מכלל אוכלוסיית התלמידים בחוג לחשבונאות.
   
 • מלגות ופרסי לימודים:

  תלמידים מצטיינים יהיו מועמדים לקבלת מלגות ופרסי לימודים כמפורט להלן:

  • מלגות מטעם משרדי רו"ח.
  • מלגות מקרנות שונות.
  • מלגות הנצחה לזכר תלמידים שנפלו במערכות ישראל.
  • פרס לעבודה סמינריונית מצטיינת.
  • מלגות סיוע כלכלי (פרטים בדקאנט הסטודנטים).
  • מלגות מטעם לשכת רו"ח.
    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block