החוג לניהול - תכנית לימודים תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכניות לימודים לפי חוג שני                                     

 

תאורי קורסים מקוצרים

תאורי קורסים מקוצרים בחוג לניהול 


 

 

מסלול מצטיינים לתואר ראשון

אודות המסלול

 

סדרי ייעוץ והרשמה 

       


תלמידים חדשים:

 

תלמידים ממשיכים:

הקוד האתי

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול.
על התלמידים לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

כל תלמיד בחוג לניהול- בתחילת לימודיו -  מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block