מידע לסטודנטים חדשים- תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

רישום לקורסים, איך זה עובד? 

 

 

תכנית כלים שלובים

  • במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים התלמידים להשתתף בקורסי בחירה מתוך התכנית הכלל-אוניברסיטאית "כלים שלובים"
  • מטרת התכנית היא העשרת הידע מעבר לתחום הלימוד הנבחר
  • מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים
  • ניתן למצוא מידע נוסף באתר התכנית

 

 

מעבדה התנהגותית

  • חובת השתתפות בארבע שעות של מחקרים הנערכים במעבדה ההתנהגותית של הפקולטה חלה על כל תלמידי שנה א' בפקולטה
  • מילוי חובה זו מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות"
  • ההרשמה למילוי חובה זו מתבצעת במרוכז על ידי מזכירות החוג

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block