הערכת הישגי התלמיד והכללתו ב"רשימת הדקאן"- תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

תלמידים מצטיינים

אחת לשנה, במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים, מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת תעודת הערכה מטעם רקטור האוניברסיטה ומטעם דקאן הפקולטה.

תלמידים אלה יוזמנו לקבל את התעודה בטקס מיוחד.

 • רשימת הדקאן

  אמות המידה להיכלל ברשימת הדקאן עשויות להשתנות בכל אחד מהחוגים ומתעדכנות בתחילת שנת הלימודים.

  בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לשנת הלימודים תש"ף יילקחו בחשבון ציונים של שנת הלימודים תשע"ט,  בקורסים שהתלמיד למד בפועל (לא כולל פטורים), הנזקפים לזכות התלמיד עד לתאריך 21.11.2019.

  מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על 3% מכלל אוכלוסיית התלמידים, בכל אחת מתכניות הלימוד.

  רשימת הדקאן תכלול תלמידים שלמדו בשנת הלימודים החולפת קורסים בהיקף 19 שעות סמסטריאליות לפחות.
   

 • מלגות ופרסי לימודים

  תלמידים מצטיינים יהיו מועמדים לקבלת מלגות ופרסי לימודים כמפורט להלן:

  • מלגות הנצחה לזכר תלמידים שנפלו במערכות ישראל.

  • מלגות סיוע כלכלי (פרטים בדקאנט הסטודנטים)

  • מלגות מטעם חברות או משרדי ייעוץ


    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block