משך הלימודים לקראת תואר- תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

  • משך תכנית הלימודים לקראת תואר בוגר (תואר ראשון) בחוג לניהול הוא 3 שנים (6 סמסטרים).  
     
  • תלמיד רשאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שעות לימודיו לתואר.
    על התלמיד לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הפסקת לימודים וחידוש לימודים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block