מידע על תכנית לימודי השלמה בחשבונאות - תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לתלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תש"ף

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.

 

החוג לחשבונאות מקיים תכנית לימודי השלמה המיועדת לבוגרי החוג ומהווה מסגרת לימודית חיצונית ללימודי התואר.
תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות ניתנת אחת לשנה.
התכנית כוללת קורסים המרוכזים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים ומיודעים להשלמת ידיעות חסרות שלא נרכשו במסגרת לימודי התואר.
תלמידים המסיימים בהצלחה את קורסי הסמסטר הראשון זכאים לפטור משלוש בחינות רישוי של מועצת רו"ח, וזאת בנוסף לפטור מתשע בחינות רישוי המוענק לבוגרי תואר ראשון בחשבונאות.
תכנית לימודי ההשלמה מציעה בנוסף סדנאות הכנה מרוכזות המיועדות להכנה לשתי בחינות הרישוי הסופיות (מהן לא ניתן לקבל פטור), האחת בחשבונאות פיננסית מתקדמת והשנייה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.
סדנאות ההכנה מתקיימות בסמוך לפני מועד האביב של בחינות מועצת רו"ח והן מבוססות על תרגול אינטנסיבי וסימולציות היבחנות. לתכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות נקבע שכר לימוד ייעודי.

למידע נוסף על התכנית 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block