לוח בחינות - החוג לחשבונאות תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

לוח בחינות תשפ"א

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.

הכניסה עם טלפונים ניידים לחדרי הבחינות אסורה בהחלט!

בקורס המוצע אחת לשנה מתקיימים 2 מועדי בחינות בלבד.

בקורס המוצע פעמיים בשנה תלמיד רשאי להיבחן ב-2 מתוך 4 מועדים עוקבים
למעט בקורס "יסודות החשבונאות" ובסמינרים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block