לוח בחינות סמסטר א' מועד א' תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


`החוג לחשבונאות - סמסטר א` - מועד א

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   11/01/2021  
12215111   יסודות המתמטיקה לניהול   18/01/2021  
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   20/01/2021  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   20/01/2021  
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   20/01/2021  
12112206   דיני עסקים ותאגידים   24/01/2021  
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   24/01/2021  
12215114   סטטיסטיקה לניהול   27/01/2021  
12111103   יסודות החשבונאות   28/01/2021  
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   28/01/2021  
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   31/01/2021  
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   01/02/2021  
12215120   כלכלת עסקים ב'   01/02/2021  
12112245   מסים ב'   03/02/2021  
12111212   יסודות המימון   04/02/2021  
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   04/02/2021  
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   07/02/2021  
12112244   מסים א'   09/02/2021  
12111106   יסודות המשפט העסקי   11/02/2021  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   11/02/2021  
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   14/02/2021  
12113311   ביקורת דוחות כספיים   14/02/2021  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   15/02/2021  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block