לוח מטלות ביניים - סמסטר א' תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


החוג לחשבונאות-סמסטר א` -מבדקי ביניים

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12112244   מסים א' - רו"ח עיקאב זחלאקה+ד"ר עדי וולק- מבדק ביניים   29/11/2020   16:00   יתקיים בשעת השיעור  
12112245   מסים ב' - פרופ' אלי גילבאי+רו"ח רולנד עם שלם- מבדק ביניים   29/11/2020   16:00   יתקיים בשעת השיעור  
12113346   מסוי מקרקעין+מע"מ-רו"ח י.כהן+רו"ח ג.גרינברג- מבדק ביניים   20/12/2020   16:00   יתקיים בשעת השיעור  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block