לוח בחינות סמסטר ב' מועד א' תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


`החוג לחשבונאות-סמסטר ב` מועד א`, סמסטר א` מועד ב' וסמסטר א` מועד ג

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   21/06/2021  
12215114   סטטיסטיקה לניהול   21/06/2021  
12215120   כלכלת עסקים ב'   22/06/2021  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   24/06/2021  
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   24/06/2021  
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   27/06/2021  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   27/06/2021  
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   28/06/2021  
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   01/07/2021  
12215119   כלכלת עסקים א'   01/07/2021  
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   05/07/2021  
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   07/07/2021  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   08/07/2021  
12111103   יסודות החשבונאות   11/07/2021  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   11/07/2021  
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   11/07/2021  
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   12/07/2021  
12111212   יסודות המימון   15/07/2021  
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   15/07/2021  
12112244   מסים א'   25/07/2021  
12112245   מסים ב'   25/07/2021  
12113311   ביקורת דוחות כספיים   26/07/2021  
12111104   חשבונאות ניהולית   29/07/2021  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block