מבדקי ביניים - סמסטר ב' - תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


החוג לחשבונאות-סמסטר ב` -מבדקי ביניים

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12112245   מסים ב' - רו"ח ניסים כהן+עו"ד דני פסרמן- מבדק ביניים   25/04/2021   16:00   יתקיים בשעת השיעור  
  מסים ב' - ד"ר אלי גילבאי+עו"ד גיא כץ- מבדק ביניים   29/04/2021   08:00   יתקיים בשעת השיעור  
12112244   מסים א' - רו"ח א. פיטרמן+רו"ח י.ישרים- מבדק ביניים   04/05/2021   14:00   יתקיים בשעת השיעור  
  מסים א'-רו"ח נ.קפלן+מר א.דוידוב-מבדק ביניים   05/05/2021   16:00   יתקיים בשעת השיעור  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות- מבדק ביניים   21/05/2021   08:30   מגן רשות  
12113346   מסוי מקרקעין+מע"מ-רו"ח ש.אהרונוביץ+רו"ח ג.גרינברג- מבדק ביני   30/05/2021   18:00   יתקיים בשעת השיעור  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block