לוח בחינות סמסטר ב' מועד ב' תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


('החוג לחשבונאות-סמסטר ב` מועד ב` וסמסטר א`מועד ג' (בקורסים בהם לא התקיים מועד ב` בסמסטר א

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   01/08/2021  
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   01/08/2021  
12215119   כלכלת עסקים א'   01/08/2021  
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   04/08/2021  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   05/08/2021  
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   05/08/2021  
12113815   סמינר בחשבונאות פיננסית   08/08/2021  
12215114   סטטיסטיקה לניהול   08/08/2021  
12111212   יסודות המימון   11/08/2021  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   12/08/2021  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   12/08/2021  
12111103   יסודות החשבונאות   16/08/2021  
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   16/08/2021  
12113814   סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   16/08/2021  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   19/08/2021  
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   19/08/2021  
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   19/08/2021  
12112244   מסים א'   29/08/2021  
12112245   מסים ב'   30/08/2021  
12113311   ביקורת דוחות כספיים   01/09/2021  
12111104   חשבונאות ניהולית   02/09/2021  
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   02/09/2021  
12215120   כלכלת עסקים ב'   02/09/2021  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block