קורס "יסודות החשבונאות" - תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תנאי מעבר לשנה ב' -  עמידה בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות"

 

לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א:

חובה להירשם בסמסטר הראשון ללימודים  (סמסטר א' תשפ"א) לקורסים: "יסודות החשבונאות", "יסודות המימון" ו"יסודות המשפט העסקי".

תלמיד שלא יעבור את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר א' תשפ"א ידרש להירשם אליו בשנית בסמסטר ב' תשפ"א.

חובה לעמוד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד לתום סמסטר ב' תשפ"א.

תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס זה עד תום סמסטר ב' תשפ"א, יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות אקדמיות.

ציון המעבר בקורס "יסודות החשבונאות" הינו 65 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block