החוג לניהול - תואר ראשון - תכנית לימודים תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.

תכניות לימודים לפי חוג שני                                     

 

 מסלול מצטיינים לתואר ראשון

אודות המסלול

  סדרי ייעוץ והרשמה לתלמידים חדשים 

 

 ​סדרי ייעוץ והרשמה לתלמידים ממשיכים  

​הקוד האתי

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול.
על התלמידים לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

כל תלמיד בחוג לניהול- בתחילת לימודיו -  מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block