הקבצים בניהול תואר ראשון תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.

 • הקבצים בניהול מידע כללי

  החל משנה ב', יוכל התלמיד לבחור ללמוד קורסי בחירה כלליים או לימודי הקבץ, בכפוף לעמידה בדרישות הקבלה כמפורט בתכנית לימודי ההקבץ.

  הבהרות חשובות:

  תלמיד שהתקבל ללימודי ההקבץ , למד ועבר בהצלחה קורס(ים), אך בחר ביוזמתו להפסיק את לימודי ההקבץ, מתבקש לעדכן את המזכירות בהתאם.
  במקרה זה,  התלמיד יהיה חייב להשלים את המכסה הנדרשת בלימודי הבחירה הכלליים כמתבקש. קורסי ההקבץ אותם עבר התלמיד בהצלחה, ייחשבו, אם רצונו בכך, כקורסי בחירה כלליים.
  תלמיד שבחר בלימודי בחירה כלליים, יהיה רשאי, אם רצונו בכך, להשלים את המכסה הנדרשת, גם מתוך הקורסים המוצעים בלימודי ההקבץ.
  במקרה זה, התלמיד יהיה חייב לעמוד בכל דרישות הקבלה ודרישות הקדם המפורטים בלימודי ההקבץ. הרישום לקורסים אלה ייעשה על בסיס מקום פנוי, בבדינג ריצה שנייה. 

  להלן פירוט היקף השעות בלימודי הבחירה הכלליים, לתלמיד שהחל לימודיו בחוג לניהול בשנה  הנוכחית ובהתאם לחוג לימודיו השני: 

  • תלמיד שחוג לימודיו השני הוא כלכלה חייב בלימודי בחירה, בהיקף של 14 ש"ס.
  • תלמיד שחוג לימודיו השני אינו כלכלה חייב בלימודי בחירה בהיקף 8 ש"ס

  תלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות, יעיין בהיקף שעות הבחירה המפורט בתכנית הלימודים של השנה בה התקבל לחוג לניהול. בנוסף, יש להתייחס לשינויים שחלו בתכנית הלימודים בשנה"ל תשע"ז.

 • ניהול נתוני עתק ובינה עסקית

  ניהול נתוני עתק (Big Data) ובינה עסקית ​

  בעולם שבו צוברות חברות כמות מידע עצומה – היכולת להפיק ממנו מידע עסקי רלבנטי, בזמן אמת, היא חשובה ביותר להצלחתן. תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים  (Business Data Analytics) תופס תאוצה בארץ ובעולם כאשר הדרישה היא לאנשים בעלי סט יכולות נרחב הכולל הבנה ניהולית ועסקית מעמיקה ביחד עם יכולות ניתוח ושימוש במתודולוגיות Data Science . לצורך כך, החוג לניהול מציע התמחות חדשה המאפשרת לקבל בסיס ידע מעמיק בתחום הניהולי והעסקי במסגרת לימודי החובה בחוג, ביחד עם לימוד אשכול נרחב של קורסים העוסקים במתודולוגיות עבודה בתחום Data Science.

  בנוסף לכלים התאורטיים, הקבץ זה מיועד לתת לסטודנטים גם שיטות וכלי עבודה מעשיים חשובים. בשל כך, לימודי ההקבץ דורשים לימוד ותרגול בהיקף נרחב של נושאים טכניים. 

  ההקבץ יציע מספר תרגולי רשות בקורסי השנה הראשונה, במטרה לסייע לתלמידים בעלי רקע חלקי או חסר בתכנות. יחד עם זאת, הסטודנטים יידרשו ללמידה עצמית.

  תלמיד המעוניין בלימודי ההקבץ יוכל ללמוד את הקבץ ניהול נתוני עתק ובינה עסקית (Big Data) במסגרת מכסת קורסי הבחירה בתואר. 

  תכנית הלימודים בלימודי ההקבץ בנויה לפי 4 סמסטרים כמפורט בהמשך. לפיכך, מומלץ לתלמיד להשתתף בלימודי ההקבץ, החל משנה ב'.

   

  קורסים במסגרת ההקבץ

  מבוא לאנליטיקה עסקית, טיפול יישומי בנתונים, טכנולוגיות ביג דאטה, ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים, כריית מידע עסקי, סמינר באנליטיקה עסקית.
   

  תלמיד שסיים את כל לימודי ההקבץ בהצלחה, הקורסים יופיעו בהדגשה נפרדת בגיליון הציונים. 


  ​לפירוט נוסף על ההקבץ>>

   

 • ניהול חדשנות בשיווק

  ניהול חדשנות בשיווק
   

  תהליך השיווק המודרני נוגע בכל רבדי הפעילות בארגון, החל משלב המחקר, פיתוח המוצרים וכלה בתקשורת מול הצרכנים. ההקבץ נועד לחשוף סטודנטים לכלים חדשניים בכל אחד מרבדי הפעילות השיווקית בעזרת הקניית כלים חדשניים במחקר שיווקי תוך שימת דגש על נוירו שיווק, דרך חדשנות שיווקית ביצירת מוצרים, שירותים והעברת מסרים, וכן על ידי חשיפה לפלטפורמות מתקדמות להעברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטלי. ההקבץ מיועד לסטודנטים לניהול המעוניינים להעמיק בתחומי הידע העדכניים בשיווק ולהשתלב בתפקידי ניהול שיווקיים מובילים בתעשייה. ההקבץ פתוח לכל שילובי הדו חוגי, אבל מיועד בעיקר לסטודנטים שהחוג השני ללימודיהם הוא פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה או כלכלה החל מהשנה השנייה ללימודיהם.

  סטודנטים המעוניינים בכך ועומדים בתנאי הקבלה, יוכלו ללמוד את ההקבץ במסגרת מכסת קורסי הבחירה בתואר, ואת הסמינר המסכם במקום סמינר במחקר בתואר.
  סטודנטים שאינם מעוניינים להרשם להקבץ יוכלו להרשם למגוון קורסי הבחירה או ההקבצים האחרים שהחוג לניהול מציע.

   

  קורסים במסגרת ההקבץ

  חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים,  העברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטאלי,  סמינר: יישומים של תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים.

  ​תלמיד שסיים את כל לימודי ההקבץ בהצלחה, הקורסים יופיעו בהדגשה נפרדת בגיליון הציונים. 

   

   

  ​לפירוט נוסף על ההקבץ>>

 • ניהול יזמות וחדשנות

  ניהול  יזמות וחדשנות

  ההקבץ מיועד לסטודנטים לניהול המעוניינים להעמיק בתחומי הידע העדכניים ביזמות ולהשתלב בתפקידי הובלה בסטארטאפים, מיזמים פנים ארגוניים חדשנים או בגופי השקעה במיזמים חדשים. ההקבץ יעניק ידע אקדמי ומעשי בתחום היזמות, עם דגש לחשיבה חדשנית ויזמות בתחומי הטכנולוגיה העדכניים (כגון ביוטק, הפינטק , Internet of Things, ועוד).ההקבץ יחבר בין עולם היזמות, לבין קורסי הליבה בחוג לניהול ולימודי החוג השני.  קורסים במסגרת ההקבץ

  מבוא ליזמות, חדשנות וחשיבה עיצובית, כלים חיוניים ליזמים, יזמות הלכה ומעשה בסקטורי המפתח, סמינר- נושאים נבחרים ביזמות​.

  תלמיד שסיים את כל לימודי ההקבץ בהצלחה, הקורסים יופיעו בהדגשה נפרדת בגיליון הציונים. 

   

  לפירוט נוסף על ההקבץ>>

 • ניהול פיננסי ושוק ההון

  ניהול פיננסי ושוק ההון
   

  ההקבץ מיועד לתלמידים, החל משנה ב' ללימודיהם, המעוניינים להעמיק את הידע התחומי הפיננסים, בנקאות, ביטוח ושווקי הון במטרה לאפשר לתלמידים לפנות לקריירה בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון (אנליסט, מנהל תיקים, מנהל סיכונים, ועוד). כמו כן מיועד ההקבץ לתלמידים לניהול המעוניינים בקריירה כמנהלים פיננסיים בחברות עסקיות בכלל, ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים וכו', המקבלים החלטות הקשורות למבנה הון החברה ומימון השקעותיה. תלמידי החוג לניהול הבוחרים להירשם להקבץ יוכלו לשלב בין לימודי החובה בחוג לניהול הכוללים את תחומי הליבה בניהול (יסודות המימון, שיווק, התנהגות ארגונית, אסרטגיה ועוד..) עם לימודים מעשיים בניהול פיננסי, השקעות ושווקים עתידיים ואופציות.
   

  ההקבץ מומלץ לתלמידים שהחוג השני ללימודיהם הוא חשבונאות או כלכלה.

  תלמיד המעוניין בלימודי ההקבץ ועומד בתנאי הקבלה, יוכל ללמוד את ההקבץ במימון במסגרת מכסת קורסי הבחירה בתואר.

   

  קורסים במסגרת ההקבץ

  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול, ניהול פיננסי לתואר ראשון, אופציות ומכשירים עתידיים לתואר ראשון.
   

  תלמיד שסיים את כל לימודי ההקבץ בהצלחה, הקורסים יופיעו בהדגשה נפרדת בגיליון הציונים. 

   

  לפירוט נוסף על ההקבץ>>

 • ניהול המשאב האנושי

  ניהול המשאב האנושי
   

  שוק העבודה עובר שינויים מהותיים שמתרחשים כתוצאה משילוב בין תהליכי גלובליזציה, טכנולוגיה שמתפתחת בקצב מואץ, ושינוי באופי העבודה בעולם המודרני. שינויים אלה, שרק ילכו ויתעצמו במהלך המאה ה 21 – מביאים ארגונים לתובנה כי מקור היתרון התחרותי שלהם הוא העובדים שלהם, המהווים את המשאב החשוב ביותר לארגון. בכדי להתמודד עם האתגרים הללו, מנהלים צריכים לרכוש מיומנויות חדשות הקשורות למשיכת עובדים לארגון, הנעתם, פיתוחם האישי ואף ניהול הטאלנטים בארגון. כל זאת תוך חיבור לאסטרטגיה העסקית והאסטרטגיה הארגונית.

  ייחודיותו של ההקבץ נובע מהשילוב בין הקניית הידע התאורטי לבין הכשרה מעשית. ההקבץ יכלול קורסים בנושאים של פיתוח ולמידה ארגונית, ניהול תהליכי גיוס, מנהיגות בניהול המשאב האנושי ואסטרטגיית משאבי אנוש בעולם גלובלי. לצד הלמידה התאורטית תוענק לסטודנטים הזדמנות לפרוייקט מעשי במחלקות משאבי אנוש בארגונים, במסגרתה יוכלו ליישם את הידע שרכשו בלימודיהם.

   


  קורסים:

  תהליכי גיוס ומיון מועמדים, למידה ופיתוח ארגוני, מנהיגות ופיתוח מנהיגות, התנסות מעשית בעולמות משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, סמינר ניהול חוצה תרבויות – מבט על אסטרטגיה עיסקית ומשאבי אנוש.

  תלמיד שיסיים את כל לימודי ההקבץ בהצלחה, הקורסים יופיעו בהדגשה נפרדת בגיליון הציונים.

   

  לפירוט נוסף על ההקבץ>>

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block