לוח בחינות - החוג לניהול תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.
כניסה עם טלפונים ניידים לחדרי הבחינות אסורה בהחלט!

לוח בחינות תשפ"א:

הערות חשובות: 

  • הבחינות בפקולטה לניהול יתקיימו בשעות הבוקר (בימי א'- ה' בשעה 09:00 בימי ו' בשעה 08:30) או בצהריים בשעה 14:00.
  • שעת הבחינה תפורסם כחודש לפני מועד הבחינה.


מידע לגבי נהלי השתתפות בבחינות מתפרסם בתקנון תואר ראשון.

תשפ"א 2020-2021


לוח בחינות סמ' א' תשפ"א- מועד א' + מועד ב'- (2020-2021)

לוח בחינות סמ' ב' תשפ"א- מועד א' + מועד ב'- (2020-2021)

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block