לוח בחינות סמ' א' תשפ"א מועד א' + מועד ב'

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


לוח בחינות שנה"ל תשע"ו סמ' א

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
תאריך
מועד ב  
הערה  
12216419   סמינר -דילמות חברתיות בארגונים       הגשת עבודה  
12216503   סמינר- נדל"ן ודיור       הגשת עבודה  
12217002   L'OREAL Brandstorm I- (Project)       הגשת עבודה  
12217024   כריית מידע עסקי       הגשת עבודה  
12217033   סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים       הגשת עבודה  
12217043   סמינר ייחודי להקבץ יזמות: נושאים נבחרים ביזמות       הגשת עבודה  
12213203   השלמה פרונטלית באלגברה לינארית   13/11/2020     לא תתקיים בחינת מועד ב'  
12213304   Fundamentals of Strategy - First half- קב 01 + 02 בלבד   30/11/2020   29/12/2020    
12217050   תהליכי גיוס ומיון מועמדים   10/12/2020   05/01/2021    
12217052   מנהיגות ופיתוח מנהיגות- מחצית I   22/12/2020   12/01/2021    
12213304   Fundamentals of Strategy - Second Half- קב 03 בלבד   17/01/2021   21/02/2021    
12215111   יסודות המתמטיקה לניהול   18/01/2021   21/02/2021    
12213201   חקר ביצועים: תאוריה ויישומים   19/01/2021   23/02/2021    
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   20/01/2021   04/03/2021    
12215116   מודלים שימושיים בחקר ביצועים   20/01/2021   23/02/2021    
12217040   מבוא ליזמות   21/01/2021   18/03/2021    
12214301   יסודות השיווק   24/01/2021   04/03/2021    
12212301   יסודות החשבונאות   26/01/2021   24/02/2021    
12217023   ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים   26/01/2021   22/03/2021    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   27/01/2021   28/02/2021    
12213301   יסודות המימון   28/01/2021   14/03/2021    
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   01/02/2021   02/03/2021    
12215120   כלכלת עסקים ב'   01/02/2021   07/03/2021    
12217010   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול   02/02/2021   17/03/2021    
12213105   שיטות מחקר אמפירי   03/02/2021   28/02/2021    
12213103   התנהגות ארגונית מיקרו   07/02/2021   15/03/2021    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   07/02/2021   02/03/2021    
12213401   מבוא לדיני מסים   08/02/2021   08/03/2021    
12217051   למידה ופיתוח ארגוני   09/02/2021   15/03/2021    
12217044   כלים חיוניים ליזמים   10/02/2021   23/03/2021    
12211106   יסודות המשפט העסקי   11/02/2021   10/03/2021    
12214305   התנהגות צרכנים   11/02/2021   09/03/2021    
12212203   יסודות תורת ההחלטות   14/02/2021   11/03/2021    
12217021   טיפול יישומי בנתונים   16/02/2021   21/03/2021    
12212202   יסודות מערכות מידע   17/02/2021   24/03/2021    
12214536   נושאים נבחרים במצוינות תפעולית   17/02/2021   06/04/2021    
12217031   חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים   18/02/2021   16/03/2021    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block