לוח בחינות סמ' א' תשפ"א מועד א' + מועד ב'

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
תאריך
מועד ב  
הערה  
12214301   יסודות השיווק       הגשת עבודה  
12215114   סטטיסטיקה לניהול       הגשת עבודה  
12216419   סמינר -דילמות חברתיות בארגונים       הגשת עבודה  
12216503   סמינר- נדל"ן ודיור       הגשת עבודה  
12217002   L'OREAL Brandstorm I- (Project)       הגשת עבודה  
12217021   טיפול יישומי בנתונים       הגשת עבודה  
12217023   ניסויים עסקיים דיגיטליים ומקוונים       הגשת עבודה  
12217024   כריית מידע עסקי       הגשת עבודה  
12217031   חדשנות שיווקית בפיתוח מוצרים ומסרים       הגשת עבודה  
12217033   סמ' ייחודי להקב' שיווק- תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים       הגשת עבודה  
12217043   סמינר ייחודי להקבץ יזמות: נושאים נבחרים ביזמות       הגשת עבודה  
12217050   תהליכי גיוס ומיון מועמדים       הגשת עבודה  
12217052   מנהיגות ופיתוח מנהיגות- מחצית I       הגשת עבודה  
12213203   השלמה פרונטלית באלגברה לינארית   13/11/2020     לא תתקיים בחינת מועד ב'  
12213304   Fundamentals of Strategy - First half- קב 01 + 02 בלבד   30/11/2020   29/12/2020   בחינת בית  
12213304   Fundamentals of Strategy - Second Half- קב 03 בלבד   17/01/2021   21/02/2021   בחינת בית  
12215111   יסודות המתמטיקה לניהול   18/01/2021   21/02/2021    
12213201   חקר ביצועים: תאוריה ויישומים   19/01/2021   23/02/2021    
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   20/01/2021   04/03/2021    
12215116   מודלים שימושיים בחקר ביצועים   20/01/2021   23/02/2021    
12217040   מבוא ליזמות   21/01/2021   18/03/2021   בחינת בית  
12212301   יסודות החשבונאות   26/01/2021   24/02/2021    
12213301   יסודות המימון   28/01/2021   14/03/2021    
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   01/02/2021   02/03/2021    
12215120   כלכלת עסקים ב'   01/02/2021   07/03/2021    
12217010   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול   02/02/2021   17/03/2021   בחינת בית  
12213105   שיטות מחקר אמפירי   03/02/2021   28/02/2021    
12213103   התנהגות ארגונית מיקרו   07/02/2021   15/03/2021    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   07/02/2021   02/03/2021    
12213401   מבוא לדיני מסים   08/02/2021   08/03/2021   בחינת בית  
12217051   למידה ופיתוח ארגוני   09/02/2021   15/03/2021   בחינת בית  
12217044   כלים חיוניים ליזמים   10/02/2021   23/03/2021   בחינת בית  
12211106   יסודות המשפט העסקי   11/02/2021   10/03/2021   בחינת בית  
12214305   התנהגות צרכנים   11/02/2021   09/03/2021   בחינת בית  
12212203   יסודות תורת ההחלטות   14/02/2021   11/03/2021   בחינת בית  
12212202   יסודות מערכות מידע   17/02/2021   24/03/2021   בחינת בית  
12214536   נושאים נבחרים במצוינות תפעולית   17/02/2021   06/04/2021    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block