סגל ההוראה - לימודי השלמה בחשבונאות - תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

שם

התמחות

דוא"ל

סגל ההוראה ומורים מן החוץ

יום טוב אבדי, עו"ד

מסים

זיכלינסקי ניר, רו"ח

ביקורת

יוסף ציפי, רו"ח

מסים

עדיני אלעד, רו"ח

חשבונאות פיננסית

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block