לוח בחינות - לימודי השלמה בחשבונאות - תש"ף - מועדי א' + ב'

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   תאריך
מועד ב  
שעה   הערה  
א'   12114141   מסוי היחיד   11/12/2019   16:00   08/01/2020   09:00    
א'   12114142   מסוי חברות מתקדם   31/01/2020   08:30   06/03/2020   08:30    
א'   12114143   נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית   14/02/2020   08:30   19/03/2020   08:30    
א'   12114144   נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות   21/02/2020   08:30   03/04/2020   09:00    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block