לוח בחינות לימודי השלמה - מבדק ביניים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


aaa

סמסטר   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
א'   12114144   נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות-מבדק ביניים   09/12/2020   16:00   מגן רשות יתקיים בשעת השיעור  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block