תכנית הלימודים - לימודי השלמה בחשבונאות - תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לתלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תש"ף

המידע איננו סופי וכפוף לשינויים.

 

סמסטר א'

שם הקורס

שיעור
(ש"ס)

תרגיל
(ש"ס)

דרישות מוקדמות

נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית

4

2

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות

4

2

ביקורת דוחות כספיים

מסוי היחיד

2 1 מסוי מקרקעין ומע"מ

מסוי חברות מתקדם

2

1

מסוי מקרקעין ומע"מ

סה"כ

12

6

 

 

בסמוך למועד האביב של בחינות המועצה תתקיימנה סדנאות הכנה בחשבונאות פיננסית ובביקורת חשבונות.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block