MBA בניהול מערכות פיננסיות לבעלי תואר BA בחשבונאות תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 19.05.2020

 • ייחודיות התכנית

  מטרת התכנית

  מטרת התכנית היא להכשיר בעלי תואר BA בחשבונאות, לתפקידי ניהול כללי וניהול פיננסי.  

  התכנית מיועדת לתלמידים שהרקע ההשכלתי שלהם דומה ומבטיח מכנה משותף אחיד וגבוה של הכיתה.

   

   

  ייחודיות התכנית

  התכנית חופפת את מסגרת הלימודים של תכנית המב"ע, אך יש בה מרכיבים נוספים שנועדו לענות לצרכים המיוחדים של תלמידיה:

  1.  התלמידים לומדים כקבוצה אחת ברוב הקורסים
  2.  תכנית הלימודים היא אחידה ומובנית
  3.  הלימודים מרוכזים בשני ימי לימוד
  4.  תכנית הלימודים נמשכת שנה קלנדרית אחת

   

   

  למה ללמוד אצלנו?

  • הסטודנטים האיכותיים ביותר.
  • חוקרים ומרצים מובילים מהשורה הראשונה.
  • ללמוד עם סטודנטים ומרצים שמתמחים בדיוק בתחום בו אתם עוסקים.
  • נטוורקינג ושיתופי פעולה נרחבים בין הסטודנטים לבין עצמם ועם הקהילה העסקית בישראל.
  • תהיו חלק מקהילת 1300 בוגרינו הממוקמים בכל שדרות הניהול בארץ ובעולם.
  • שרות אישי וייחודי לתלמידי התכנית.
  • אפשרות ללמוד בחו"ל במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים.
  • הפקולטה לניהול דורגה ראשונה ב-2014 בין בתי הספר למנהל עסקים, יחד עם הארווארד וייל בדרוג "אדיוניברסל", המדרג את בתי הספר הטובים בעולם למנהל עסקים.
  • בית הספר למנהל עסקים היחידי בישראל שזכה בתו התקן הבינלאומי לאיכות ולמצוינות של ה-AACSB, ארגון הבינלאומי של בתי הספר למנהל עסקים בארה"ב.

   

   

 • הגשת מועמדות ורישום לתכנית

   

  הכנסו לאתר הרישום לקבלת פירוט התנאים להגשת מועמדות והליך הרישום לתכנית

   

   

  עלות התכנית ומלגות

   

   

   

  תקנון התכנית

  תכנית המב"ע עם התמחות בניהול פיננסי של רקנאטי (להלן "התכנית") מקבילה לתכנית המב"ע הציבורית של הפקולטה לניהול בתכניה ובדרישותיה, ולכן כל ההנחיות האקדמיות המופיעות בתקנון תואר שני חלות על התכנית הזו. יחד עם זאת, מסלול התכנית מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי הוא מסלול יחודי, ובהיותו כזה, הותאם למסלול זה תקנון היחודי לו. במידה וקיימת סתירה בין המידע המופיע באתר התכנית לבין המידע המופיע באתר הפקולטה, המידע התקף הינו זה המופיע באתר התכנית.

   

   

   

  מעודכן לשנת תש"ף

 • מבנה התכנית

  תכנית הלימודים

  • קורסי ליבה - 16 י"ס
  • קורסים מתקדמים ולימודי התמחות - 12 י"ס

  מכסת הלימודים המינימלית לקבלת תואר היא קורסים בהיקף של 22-24 י"ס.

   

  קורסי ליבה 

  בקבוצה זו נכללים קורסי בסיס תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים
  זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני.

  מספר ושם הקורס מספר י"ס
  1261.2210  כלכלת עסקים 2 י"ס
  1261.2211  מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול 2 י"ס
  1261.2213  ניהול אנשים ומערכות - מיקרו 1 י"ס
  1261.2214  ניהול אנשים ומערכות - מאקרו 1 י"ס
  1261.2321  דיווח כספי ובקרה בארגונים 2 י"ס
  1261.2322  אסטרטגיה למנהלים 1 י"ס
  1261.2410  יסודות המימון 2 י"ס
  1261.2411  ניהול טכנולוגיה ומידע 1 י"ס
  1261.2412  אסטרטגיה תפעולית 1 י"ס
  1261.2413  ניהול השיווק 2 י"ס
  1261.2415  אתיקה בעסקים 1 י"ס


   

  קורסים מתקדמים ולימודי התמחות 

  מספר ושם הקורס מספר י"ס
   1261.3363 פיתוח תפיסת הניהול 2 י"ס
   1261.3275  כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r 1 י"ס
   1261.3015  ניהול צוותים בארגונים 1 י"ס
   1261.3340  ניהול פיננסי 2 י"ס
   1261.3341  תורת ההשקעות וניתוח ני"ע 2 י"ס
   1261.3344  אופציות ומכשירים עתידיים 1 י"ס
   1261.3375 מימון התנהגותי 1 י"ס
   1261.3359  פרויקט: הערכת שווי חברות 2 י"ס
   1261.6013  משחק עסקים של אסטרטגיה גלובלית 2 י"ס
   

   

  מהלך הלימודים תש"ף

  תכנית הלימודים תתפרס על פני חמישה מודולים.

  * יתכנו שינויים בתכנית הלימודים ובתאריכי המבחנים

   

  מודול 1:  24.10.19 - 13.12.19 - סה"כ 8 שבועות

  מס' הקורס שם הקורס היקף הקורס (בי"ס) תאריך בחינה
  1261.3363

  פיתוח תפיסת הניהול
  (ד"ר יעל אלרז שפירא)

  הקורס יתקיים במסגרת שלושה מיפגשים (השתתפות חובה):

  יום חמישי 24.1019 - מ-08:30 עד 18:00

  יום שישי 25.10.19 - מ-08:30 עד 14:00

  יום ראשון 27.10.19 - מ-14:15 עד 20:00

  1 אין מבחן
   

  מיפגש לרענון מושגים בתורת המימון - הכנה לקורס "תורת ההשקעות" (השתתפות חובה)

  (גב' אורלי ענווה)

  יום רביעי 30.10.19 - מ-17:15 עד 20:00


   
   

   

  1261.2214

  ניהול אנשים ומערכות – מאקרו
  (פרופ' אורלי יחזקאל)

  1 9.2.20 - יום א' (מבחן משותף עם ניהול אנשים ומערכות - מיקרו)

  1261.2412
   
  אסטרטגיה תפעולית
  (ד"ר אלכס קומן)
  1 13.12.19 - יום ו' (בוחן בשיעור האחרון)

  1261.3341

  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך - א
  (מר עודד ברוורמן)

  1

  16.2.20 - יום א'

  1261.3344

  אופציות ומכשירים עתידיים 

  (ד"ר דוד דישטניק)

  1 22.12.19 - יום א'

  מודול 2:   19.12.19 - 31.1.20 - סה"כ 7 שבועות

  1261.2212

  ניהול אנשים ומערכות – מיקרו
  (פרופ' שרון טוקר)

  1

  9.2.20 - יום א' (מבחן משותף עם ניהול אנשים ומערכות - מאקרו)

  1261.2322

  אסטרטגיה למנהלים (קורס בשפה האנגלית)

  (ד"ר אוריאל סטטנר)

  1 5.2.20 - יום ד'
  1261.3341

  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך - ב
  (מר עודד ברוורמן)

  1 16.2.20 - יום א'

   

  מודול 3:  4.3.20 - 1.5.20 - סה"כ 7 שבועות

  (הערות בסוף פירוט הקורסים)

   

  מיפגש הכנה לקראת הקורס "ניהול פיננסי" (השתתפות חובה)

  (גב' אורלי ענווה)

  יום רביעי 4.3.20 - מ-17:15 עד 20:00

   

   

     

  1261.2415

  אתיקה בעסקים
  (ד"ר יוליה שמיר)

  1

  6.5.20 - יום ד'

  1261.2413

  ניהול השיווק – א
  (ד"ר רינת סצ'י-שאנן)

  1

  12.7.20 - יום א

  1261.3015

  ניהול צוותים בארגונים *

  (ד"ר שביט לסקי)

  1

  10.5.20 - יום א'

  1261.3340

  ניהול פיננסי – א
  מר עודד ברוורמן)
  1 19.7.20 - יום א'

  הערות:

  1. בקורס "ניהול צוותים" - נוכחות חובה בכל השיעורים, כתנאי לזכאות לקורס.

  2. בימים 9-10.4.20 ו-16-17.4.20 לא יתקיימו לימודים (חופשת פסח).

   

  מודול 4:  14.5.20 - 3.7.20 - סה"כ 7 שבועות

  (הערות בסוף פירוט הקורסים)

  1261.2413

  ניהול השיווק – ב
  (ד"ר רינת סצ'י-שאנן)

  1

  12.7.20 - יום א'

  1261.2412

  ניהול טכנולוגיה ומידע
  (פרופ' גל אסטרייכר)

  1

  אין מבחן

  1261.3340

  ניהול פיננסי – ב
  (מר עודד ברוורמן)

  1

  19.7.20 - יום א'
  1261.3275

  כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r

  (ד"ר ענבל יהב-שנברגר)

  1 קורס מתוקשב

  הערות:

  1. בימים 28-29.5.20 לא יתקיימו לימודים (חג השבועות)

  2.  ביום הסטודנט 4.6.20 הלימודים יתקיימו כרגיל.

  מודול 5:  23.7.20 - 11.9.20 - סה"כ 9 שבועות

  1261.6013

  משחק עסקים (מר אודי אהרוני)

  2

  הגשת עבודה מסכמת 

  1261.3359

  פרויקט: הערכת שווי חברות (ד"ר שי לוי)

  2

  הגשת פרויקט

  1261.3375 מימון התנהגותי (ד"ר דוד דישטניק) 1 22.9.20 - יום א'

   

   

 • סגל התכנית

  ראש התכנית 
  פרופ' אתי אינהורן 
  חדר 307 , בנין רקנאטי
  טל': 03-6408506
  דוא"ל: 
  einhorn@post.tau.ac.il
  מנהלת התכנית 
  ד"ר שושי חן
  חדר 443 , בנין רקנאטי
  טל': 03-6408515
  דוא"ל: shos@post.tau.ac.il
  מרכזת התכנית 
  נורית כהן-ירדן 
  חדר 229, בנין רקנאטי
  טל': 03-6408863
  דוא"ל: nurity@tauex.tau.ac.il

   

   

  מרצים

  שמות המרצים

  נושאי ההוראה

  דואר אלקטרוני

  אהרוני אהוד אסטרטגיה ויזמות udia@post.tau.ac.il
  אלרז-שפירא יעל, ד"ר התנהגות ארגונית pai.yael@gmail.com
  אסטרייכר גל, פרופ' טכנולוגיה ומערכות מידע galos@post.tau.ac.il
  ברוורמן עודד, רו"ח מימון braver@post.tau.ac.il
  דישטניק דוד, ד"ר מימון daviddis@poat.tau.ac.il
  טוקר שרון , פרופ' התנהגות ארגונית sharon.toker@gmail.com
  יהב-שנברגר ענבל, ד"ר טכנולוגיה ומערכות מידע inbalyahav@tauex.tau.ac.il
  יחזקאל אורלי, פרופ' התנהגות ארגונית orlyy@post.tau.ac.il
  לוי שי, ד"ר מימון shailevi@post.tau.ac.il
  לסקי שביט, ד"ר התנהגות ארגונית lasky@post.tau.ac.il
  סאצ'י שאנן רינת, ד"ר שיווק satchi@nonstop.net.il
  סטטנר אוריאל, ד"ר אסטרטגיה orielste@post.tau.ac.il
  ענווה אורלי מימון orlyanav@gmail.com
  קומן אלכס, ד"ר טכנולוגיה ומערכות מידע coman@post.tau.ac.il
  שמיר יוליה , ד"ר התנהגות ארגונית juliashamir@gmail.com

   

   

   

 • שאלות נפוצות

  מה מייחד את התכנית?

  תכנית זו הינה תכנית מובנית, כך שמשתתפי התכנית מחויבים לתכנית לימודים שנקבעה מראש. כך התכנית מאפשרת לתלמידים לסיים את לימודיהם בשנה קלנדרית אחת.

   

   

  מה מייחד את התכנית בהשוואה לתכניות אחרות בתחום?

  משתתפי התכנית ירכשו השכלה כללית במנהל עסקים אך יתמקדו בזוויות השונות של ניהול בתחום הפיננסי. תכנית זו שמה דגש על למידה צוותית באופן המאפשר לסטודנטים גם ללמוד האחד מהשני ולפתח קשרים.

   

  מיהו הסגל של התכנית?

  חוקרים ומרצים מובילים מהשורה הראשונה מהפקולטה ומחוצה לה.

   

   

  האם יש רישום לסמסטר ב'?

  לא. משתתפי התכנית מתחילים יחד את לימודיהם ומסיימים יחד.

  משך התכנית הוא שנה קלנדרית אחת, שמתחילה באוקטובר של כל שנה (לאחר תקופת החגים) ומסתיימת באוקטובר של השנה העוקבת.

   

   

  מתי מתקיימים הלימודים?

  הלימודים מתקיימים בימי חמישי מ-14:15 עד 21:30,  ובימי שישי מ-8:00 עד 14:00.
  ​בעלי פטורים מקורסים מהתכנית המובנית יידרשו להשלים את מכסת הקורסים המינימלית לקבלת התואר ממגוון הקורסים המוצעים במסלול הציבורי, שפרוסים על פני כל השבוע בשעות הערב.

   

   

  האם התכנית מיועדת לאנשים העובדים במשרה מלאה?

  תכנית הלימודים מרוכזת בשנה אחת ולכן היא עמוסה. התארגנות נכונה לקראת הלימודים תאפשר לעמוד בעומס.

   

   

  האם תכנית לימודים זו היא תכנית עם תזה?

  לא. תכנית זו אינה נלמדת במסלול עם תזה.

   

   

  כמה שנים תכנית זו קיימת באוניברסיטה?

  המחזור הראשון של התכנית נפתח בשנת תשס"ד (2003). התכנית מבוססת על ניסיון רב שנים שנרכש בפקולטה בהוראה בקורסים השונים ואליו מצטרף סגל חיצוני בעל ניסיון רב-שנים בתחומי הידע והניסיון הנדרשים לבוגרי התכנית.

   

   

  איך אני נרשם לתכנית?

  הרישום הוא מקוון, דרך אתר ההרשמה של אוניברסיטת תל-אביב.

  קוד התכנית שלנו הוא 1261.

   

   

  מה גובה דמי הרישום?

  465 ש"ח.

   

   

  האם דמי הרישום מוחזרים במידה ואינני מעוניין להמשיך את תהליך הרישום?

  לא. דמי הרישום הינם תשלום שאינו מוחזר בשום מקרה.

   

   

  אילו טפסים עליי להציג על מנת להירשם?

  • טופס רישום אינטרנטי 
  • אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים - מסמך מקורי 
  • אישור ציונים של מבחני מועצת רואי חשבון
  • קורות חיים מעודכנים

   

   

  מהו שכר הלימוד לתכנית זו?

  גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ נקבע ל-48,000 ₪.

   

   

  מדוע שכר הלימוד שונה משכר הלימוד האוניברסיטאי?

  שכר הלימוד גבוה משום שזוהי תכנית מופרטת. כלומר, איננה ציבורית ואינה ממומנת ע"י ות"ת. 

   

   

  האם יש מלגות, או הנחות?

  • לבוגרי אוניברסיטת תל אביב תינתן מלגה בגובה 5% משכר הלימוד.
  • לנרשמים עד 31.5.2019 תינתן הנחה בגובה 5% משכר הלימוד.
  • ניתן להגיש בקשה למילגה. הבקשות יבחנו על סמך שילוב של צורך כלכלי והצטיינות בלימודי התואר הראשון.

   בנוסף, ניתן לפנות למדור לסיוע כלכלי שבדקנאט הסטודנטים, טל': 03-6408067, ולברר אפשרות לסיוע.

   

   

  האם התואר מוכר בארץ ובעולם?

  כן, בהחלט. בית הספר למנהל עסקים היחידי בישראל שזכה בתו התקן הבינלאומי לאיכות ומצוינות של ה- AACSB, הארגון הבינלאומי של בתי הספר למנהל עסקים בארה"ב.

   

   

  האם אני יכול לפרוס את הלימודים למשך זמן ארוך משנה?

  תכנית הלימודים היא מובנת ומתוכננת לשנה קלנדרית אחת. במקרים מיוחדים ניתן אישור ללמוד בסמסטר ראשון של השנה העוקבת.

   

   

  יש לי את כל התנאים, האם אני מתקבל אוטומטית?

  אנחנו מגדירים את התנאים להגשת מועמדות. הקבלה ללימודים נדונה על סמך ממוצע תואר ראשון וראיון קבלה עם ראשות התכנית.

   

 • צרו קשר

  לברורים נוספים ולשאלות אתן/ם מוזמנים לפנות אלינו:

   

  מרכזת התכנית - נורית כהן-ירדן

  דוא"ל: nurity@tauex.tau.ac.il

  טל': 03-6408863

   

  משרד התכנית נמצא בפקולטה לניהול, בנין רקנאטי, חדר 229.

  פקס: 03-6409571

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block