מדעי הניהול .M.Sc תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

* בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בתקנון לבין שיחה בעל פה שהתקיימה עם נציגי הפקולטה שתלמיד/מועמד יכול שהסיק ממנה מידע שסותר את התקנון, גובר מה שכתוב בתקנון.

 

 • ייחודיות התכנית

  תכניות המוסמך במדעי הניהול (.M.Sc) מקנות לתלמידים תשתית עיונית ומחקרית, לצד הכרות מעמיקה והבנה רחבה של אתגרי הניהול במסלול הידע הנבחר. הסטודנטים נחשפים לשלל כלים ומיומנויות ולהתפתחויות העכשוויות ביותר. צוות המרצים מורכב מאנשי אקדמיה בעלי ידע רחב ומומחים מקצועיים בעלי ניסיון רב-שנים בעולם העסקים. בתום הלימודים משתלבים הבוגרים בתפקידי מפתח בארגונים וחברות, או ממשיכים במסלול המחקרי ללימודי דוקטורט.

   

  סטודנטים המעוניינים להתמקד ולהתעמק באחד מתחומי הידע מעולם הניהול יכולים לבחור בלימודי .M.Sc שמתמקדים במסלול ידע ספציפי, בניגוד לתכנית הלימודים הרוחבית במסלול MBA. התכניות המוצעות, במסגרת לימודי המוסמך במדעי הניהול, משקפות עולמות ידע עדכניים ומקנות יכולות שילוב בשוק העבודה בתחומי העיסוק שלהן וכוללות:

   

 • תכניות לימוד

  1. ניהול טכנולוגיה ומידע (.M.Sc)

  המבנה הייחודי של המסלול מקנה לבוגריו השכלה רחבה בתחום הניהול, לצד ידע פונקציונלי בתחום ההתמחות, הכרות מעמיקה עם עקרונות וכלים מקצועיים לניהול בסביבות טכנולוגיות מתקדמות – ומפתח את היכולות הדרושות לפיתוח יזמות טכנולוגית וניהול מידע בארגונים מודרניים.

   

  להתמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע ישנם 6 מסלולים להם קורסים ייעודיים:

  • מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית
  • ניהול טכנולוגיה ויזמות
  • ניהול משאב המידע
  • אבטחת מידע וסייבר
  • ניהול נתונים ובינה עסקית
  • מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות

  לפירוט הקורסים ומידע נוסף על תכנית הלימודים

   

  2. התנהגות ארגונית (.M.Sc)

  ההתמחות מעניקה ידע חשוב לכל מנהל עתידי. המבנה הייחודי שלה מגשר בין הממד הארגוני לבין הממד האנושי, ומפתח יכולות ניהול פרקטיות ומחקריות. לצד ההכשרה הרוחבית המקיפה, הסטודנטים יכולים להתמקד במסלולים ספציפיים כגון "ניהול המשאב האנושי" שמתעמק בסוגיות מתחום יחסי העבודה, מיון עובדים והכשרה או "ייעוץ ופיתוח ארגוני" שמתמקד בניהול שינויים בחברות, עבודה בצוותים וכו'. התמקדות במסלולים אלה מעניקה לסטודנטים יתרון עתידי בהשמה לתפקידי ניהול שעוסקים בתחומים אלה.


  ​ניתן להשלים את המסלול הזה ללא עבודת תזה.

   

  להתמחות בהתנהגות ארגונית ישנם 4 מסלולים להם קורסים ייעודיים:

  • ניהול המשאב האנושי
  • ייעוץ ופיתוח ארגוני
  • מיומנויות ניהול ומנהיגות
  • ניהול משברים, יעוץ אסטרטגי ויזמות

  לפירוט הקורסים ומידע נוסף על תכניות הלימודים

   

  3. ניהול השיווק (.M.Sc)

  מסלול ה-MSc בשיווק מיועד למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול שיווקיים מובילים בתעשייה ועבור המעוניינים להעמיק במחקר ולהשתלב כחוקרים ואנליסטים בכירים בתעשייה או באקדמיה.


  מטרת המסלול, להעניק לבוגריו נקודת מבט מקיפה על עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של הדרכים להשגת מטרות הארגון על-ידי פעילות שיווקית. התכנית מורכבת מלימודי ליבה, החושפים את התלמידים לעקרונות המרכזיים בעולם הניהול לצד קורסים העוסקים בתחומי הידע העדכניים ביותר בשיווק. בנוסף, יכולים הסטודנטים להתמקד במסלולי ידע מרכזיים דוגמת שיווק בעידן החדש, שיווק בינלאומי ותקשורת שיווקית בעולם החברתי.


  הסטודנטים בהתמחות יכולים לבחור במסלול ללא עבודת תזה ולקבל השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המעשיים והמחקריים בתחום.

   

  להתמחות בשיווק ישנם 3 מסלולים להם קורסים ייעודיים:

  • שיווק מחוץ לגבולות גיאוגרפיים
  • שיווק ה-4P בעידן החדש
  • תקשורת שיווקית בעולם חברתי

  לפירוט הקורסים ומידע נוסף על תכניות הלימודים

   

  4. ניהול פיננסי ושוק ההון (.M.Sc)

  במסלול לימודים זה, רוכשים הסטודנטים, לצד ידע כללי בניהול, גם ידע ספציפי בתחום בנושאים כגון הערכת שווי פרויקטים, הקצאת משאבים, בניית תיקי השקעות, הערכת סיכונים ועוד.
  במסגרת ההתמחות נחשפים הסטודנטים למגוון נושאים עדכניים, למחקרים עכשוויים ולכלים חדשניים. הסטודנטים יכולים להתמקד בנושאים שונים כגון מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון פירמות, נדל"ן ועוד.
   

  להתמחות במימון חשבונאות ישנם 3 מסלולים להם קורסים ייעודיים:

  • מוסדות פיננסיים ושוק ההון
  • תמחור נכסים וניהול פיננסי
  • חשבונאות ונדל"ן

  לפירוט הקורסים ומידע נוסף על תכניות הלימודים

   

   

   

  מעודכן לשנת תשפ"א

 • מבנה התכנית

  לתכנית המוסמך במדעי הניהול ארבעה רכיבים מרכזיים

  1. קורסי חובה במנהל עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) שמטרתם ליצור בסיס משותף להמשך הלימודים
  2. לימודי יסוד בניהול (מתוך המבחר של קורסי הליבה בתחומים כגון: מימון, שיווק, אסטרטגיה, מערכות מידע, התנהגות ארגונית, אתיקה וכו') שנועדו לבסס את הרקע להבנת צרכי הארגון וצרכי הניהול
  3. קורסי חובה בהתמחות שמתמקדים ביצירת הבסיס התיאורטי בכל אחד ממסלולי הלימודים
  4. קורסי בחירה שנועדו להעמיק את הידע הנרכש ולחשוף את הלומד למגוון רחב של תיאוריות וכלים בתחום ההתמחות

   

   

  היקף הלימודים בפרקים השונים בתכנית

  קורסי חובה במנהל עסקים 4 י"ס
  לימודי יסוד בניהול 4 י"ס
  קורסי חובה בהתמחות 6 - 11 י"ס
  קורסי בחירה בהתמחות 9 - 14 י"ס
  סה"כ 28 י"ס

  י"ס = יחידה סמסטריאלית בת 75 דקות נטו
   

   

  מסלול ללא תזה

  פרויקט מסכם - תלמידי תכניות המוסמך במדעי הניהול יידרשו החל מהשנה השנייה ללימודיהם ואילך להגיש פרויקט מסכם בעל מרכיב של עבודה אינדיבידואלית. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה ייעודי.

   

   

  מסלול עם תזה

  תלמידים בתכניות המוסמך במדעי הניהול אשר יהיו מעוניינים בביצוע מחקר כתנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט בעתיד, יכתבו במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית (תזה) במקום 6 י"ס מקורסי הבחירה, וכן יהיו פטורים מביצוע הפרויקט המסכם. המעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה) כפוף לגיבוש נושא לעבודת המחקר, מציאת מנחה ואישור ראש התכנית.

   

   

  מעודכן לשנת תשפ"א

 • תנאי רישום וקבלה לתכנית

  תנאי קבלה לתכניות השונות באתר הרישום האוניברסיטאי

   

   

  סדרי רישום לשנה"ל תשפ"א

    לסמסטר א' - תשפ"א לסמסטר ב' - תשפ"א
  מועדי הרישום * 20.1.20-1.8.20 החל מ-1.11.2020 **

   

  לתשומת לב: 

  *      החל מתאריך 2/8/2020 תחל הרשמה מאוחרת והפקולטה רשאית לסגור את הרישום בכל עת.
  **    הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הרישום בכל עת.

   

  ** אין אפשרות לפנות יותר לוועדת החריגים למועמדים, לשנה"ל תשפ"א - המכסה המאושרת מלאה.

   

   

   

   

  מעודכן לשנת תשפ"א

 • ידע קודם נדרש

  ידע נדרש במתמטיקה

  חלק נכבד מהקורסים בתכניות המוסמך בפקולטה הם בעלי אופי כמותי. בחינת הידע הנדרש במתמטיקה נועדה לוודא שיש לתלמידים את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם בפקולטה.

   

  • ניתן לאמת ידע נדרש במתמטיקה על סמך לימודים קודמים או על סמך בחינות שיתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה או במהלכה.
  • בין הנושאים הנדרשים במתמטיקה: קלקולוס ואופטימיזציה, פונקציות וחקירת פונקציות, נגזרות וכללי גזירה, אינטגרלים, אלגברה לינארית (מטריצות) ואחרים.
  • כל סטודנט נדרש להשלים את הידע הנחוץ במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו. סטודנט שלא השלים דרישה זו לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלה למנהל עסקים" ו"יסודות המימון".
  • קורס הכנה למבחן הידע הנדרש במתמטיקה יתקיים במרכז "אקסטרה סטודנט" XTRA סטודנט, הרישום והתשלום מתבצעים ישירות מול המרכז.
  • ניתן לרכוש חוברת תרגילים ופתרונות בספרות זולה - אגודת הסטודנטים.
  • תאריכי הבחינות:  1.2.2021,  22.2.2021.

   

   

  פטור מהוכחת ידע קודם במתמטיקה על-סמך לימודים קודמים*


  ​המועמדים/התלמידים האלה יהיו פטורים מהבחינה להוכחת הידע הקודם:

  • בעל תואר B.Sc. בהנדסה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, ובלבד שלא עברו יותר מ-10 שנים מיום סיום לימודיו.
  • בעל תואר בוגר, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, באחד מהחוגים: מדעים מדויקים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים של אוניברסיטת תל-אביב), ובלבד שלא עברו 10 שנים מיום סיום לימודיו.
  • בעל תואר "בוגר" בניהול/מנהל עסקים או מי שסיים חטיבה בניהול. ובתנאי שלמד קורס הזהה בתוכנו ובהיקפו לדרישות הידע הקודם כמפורט לעיל במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא עברו יותר מ-10 שנים מיום סיום לימודיו.
  • מי שלמד קורס המקיף את הנושאים הנדרשים במסגרת הידע הקודם, כמפורט לעיל, במסגרת לימודיו לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בישראל והשיג בו ציון "עובר" = 60 ומעלה, ובלבד שלא עברו יותר מ-10 שנים מיום סיום הקורס, ובקשתו לפטור אושרה ע"י ועדת ההוראה.

  תלמיד המבקש פטור כאמור, יפנה בבקשה מנומקת בצירוף מסמכים המאמתים את בקשתו לגב' רחלי שאול, רכזת קבלה ופטורים בתואר השני, rachelsh@tauex.tau.ac.il

  __________________________
  *  הפטור ממתמטיקה אינו אוטומטי ודורש בדיקה.


  פרטים נוספים באתר XTRA סטודנט או בטל': 03-6225333

  נושאי המבחן, ביבליוגרפיה וחומר עזר 

   

  מבחנים לדוגמה:

  טופס רישום למבחן להוכחת ידע נדרש במתמטיקה

   

   

  מעודכן לשנת תשפ"א

 • מבחן פטור מהקורס מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול

  החל משנת הלימודים תשפ"א תהיה אפשרות להיבחן בבחינת הפטור מהקורס "מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול"

   

  יוכלו לגשת לבחינה סטודנטים שאינם זכאים לפטור ע"פ תקנון הפטורים של הפקולטה לניהול.

   

  יתקיימו שני מועדים לבחינה לפני תחילת סמסטר א' , ושני מועדים לפני תחילת סמסטר ב'.

   

  ניתן לגשת ל – שני מועדים בלבד מתוך ארבעה מועדים.

   

  במידה וסטודנט נכשל בשני מועדים, הוא יחויב להשתתף בקורס ואין אפשרות לערעורים בענין זה.

   

  עלות הבחינה 95 שקלים, ציון הבחינה עובר/ לא עובר.

   

  תאריכי הבחינה:

   

  26/7/20

   

  6/9/20

   

  הבחינות יתקיימו בימי בשעה 09:00

   

  מצ"ב נושאי הבחינה 

   

  מצ"ב בחינה לדוגמה 

   

   טופס הרשמה לבחינה 

 • צרו קשר

    אימייל טלפון

  מוקד מידע
  מרכז שירות למועמדים

  busmoked@tauex.tau.ac.il 03-6406333

  רחלי שאול
  רכזת ועדת קבלה, פטור/זיכוי מקורסים

  rachelsh@tauex.tau.ac.il 03-6405677

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block