מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תאריך אחרון  להגשת בקשה למלגה  30.12.2020

ישנן מגוון דרכים בהן כל סטודנט יכול למצוא את הדרך בה הוא משלב עשייה חברתית כחלק משגרת יומו.  אם זה בהתנדבויות, במעורבות בפרויקטים שונים, ברצון להוביל שינוי או לתרום לקהילה. 
להב פיתוח מנהלים מעניקה מלגות לסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים אשר תורמים לחברה ולקהילה, בפרויקטים חברתיים שונים ומגוונים, מתוך אמונה שכסטודנטים בישראל עלינו להיות מעורבים ופעילים חברתית ולקחת אחריות על החברה בה אנו חיים.


בשנת 2020 להב תעניק עד מלגות  לסטודנטים לתואר שני בפקולטה לניהול. שעור המלגות יעמוד על סך 2,500  למלגה. בנוסף למלגות אלו, יוענקו 20 מלגות נוספות על סך 3,000  לסטודנטים המצטיינים בפעילות חברתית. 


 

מי זכאי לקבל מלגה?

סטודנטים לתואר שני בפקולטה לניהול ע"ש קולר העונים  על אחד הקריטריונים הבאים:

 1. מקיימים פעילות חברתית התנדבותית.
 2. משרתים במילואים מעל 20 יום בשנה.


מה הם הקריטריונים לקבלת מענק המלגה?

 • היקף ההתנדבות השנתי של הסטודנט/ית / שירות המילואים בתקופה של 12 החודשים 
 • וותק בפעילות החברתית ההתנדבותית
 • אופי התרומה החברתית

 

כיצד להגיש בקשה למלגה?

הסטודנטים, המעוניינים לקבל מלגה, מתבקשים להגיש בקשה למזכירת וועדת המלגות של להב, לא יאוחר מהתאריך: 31.12.2020, באמצעות הדוא"ל: maggie@lahav.ac.il.

יש לכלול בבקשה: 

 • פרטי הסטודנט/ית
 • תיאור הפעילות החברתית ההתנדבותית
 • וותק בפעילות 
 • אחד משני האישורים:
  • אישור המעיד על השתתפות בפעילות/התנדבות חברתית
  • אישור על שירות של מעל 20 ימי המילואים בתקופה של 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה

 

חשוב לדעת

 • המבקש/ת חייב/ת להיות סטודנט/ית רשום/ה בפקולטה לניהול במועד הגשת הבקשה
 • לא ניתן יהיה לקבל יותר משתי מלגות ברצף
 • המלגה הנה אישית

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block