רישום לקורסים ואישור מערכת השעות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

 

 1. מידע על סדרי פתיחת שנת הלימודים או הסמסטר ועל הרישום לקורסים יישלח לתלמידים בדואר אלקטרוני. 
   
 2. לפני כל סמסטר יעבור התלמיד תהליך של רישום לקורסים. הרישום מתבצע בשיטת "המכרז" - פרטים על שיטת הרישום מתפרסמים בהמשך. 
   
 3. תלמיד שלא נרשם לקורס/ים בסמסטר מסוים ייחשב כמי שהפסיק את הלימודים ביוזמתו. 
   
 4. חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד. 
   
 5. תלמיד שהשתתף בקבוצת שיעור אליה לא נרשם - לא יהיה זכאי להיבחן עם קבוצה זו, ואם נבחן - לא תועבר מחברת הבחינה שלו לבדיקה. 
   
 6. הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורסים בהם מספר הנרשמים קטן מהנדרש. 
   
 7. אין הפקולטה מתחייבת להציע קורס/ים מסוים/ים בכל אחד מהסמסטרים. 
   
 8. חזרה על קורסים לא תיחשב במניין מכסת היחידות הנדרשת לתואר. חזרה על קורס מחייבת רישום ועמידה בכל המטלות הכרוכות בכך. השתתף תלמיד בקורס בין אם לצורך תיקון ציון חיובי או תיקון ציון "נכשל" - יירשם לו הציון האחרון שהשיג (בכלל זה נל"ר או נכשל) בזיכוי מספר הי"ס בהם עמד בפועל. 
   
 9. שינויים בתכנית הלימודים ביוזמת התלמיד:
  ניתן לערוך שינויים בתכנית הלימודים במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. לפירוט נוסף - ראה הנחיות לרישום לקורסים.
  יוצא מכלל זה קורס המוצע במתכונת חצי סמסטריאלית (מחצית II) - ניתן להירשם/לבטל במהלך השבוע הראשון של הקורס, למעט לקורס מתוקשב.
 10. רישום תלמידים שאינם תלמידי הפקולטה לקורסים המוצעים במסגרת אחת מתכניות התואר השני יתאפשר בכפוף לתנאים אלה:
  -  התלמיד הינו פעיל באחת מתכניות התואר השני/שלישי באוניברסיטה.
  -  על התלמיד לעמוד בדרישות המוקדמות לקורס/ים אליו/הם הוא מבקש להירשם.
  -  ההיקף הכולל של הקורסים שתלמיד כנ"ל רשאי להשתתף בהם לא יעלה על 8 י"ס
  -  הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block