מלגות הצטיינות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ט

הפקולטה מעודדת תלמידים מצטיינים. במסגרת זו מוענקות מידי שנה מלגות לחלק מהתלמידים הנכללים ב"רשימת הדקאן", וכן גם לחלק מתלמידי המחקר.

בנוסף למלגות הניתנות ע"י הפקולטה עומדים לרשות התלמידים מקורות לעזרה כספית שהם כלליים לתלמידי אוניברסיטת תל-אביב.

מידע נוסף ניתן לקבל בלשכת דקאן הסטודנטים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block