תכנית הלימודים - מנהל עסקים MBA

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תש"ף

לתשומת ליבכם - יתכנו שינויים בתוכן

 • תכנית הלימודים

  תכנית הלימודים מחולקת לשני פרקי לימוד עיקריים:


  1. קורסי חובה (16 י"ס)

  בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני.

  לפירוט קורסי החובה

   

  בנוסף, ישנה חובת השתתפות:

   

   

  2. לימודים מתקדמים (12 י"ס)

  בפרק זה תלמיד יבחר באחת משלוש חלופות:

  1. מסלול ללא התמחות
  2. לימודי התמחות
  3. שתי התמחויות

  למידע נוסף על לימודים מתקדמים

  למסלולי ההתמחות

   

   

  תכנית מובנית*

  בשנת הלימודים תש"ף ייפתח המחזור הרביעי של תכנית "שנה א' מובנית" במסגרת תכנית המב"ע.

  המטרה היא לאפשר לסטודנט לרכז את כל קורסי החובה (16 י"ס) בשני ימי לימוד בשבוע ולסיימם בשנה קלנדרית:  שני סמסטרים + סמסטר קיץ (מתוך 5 סמסטרים הנדרשים לתואר מוסמך).

   

  ימי הלימוד במסלול המובנה:

  • יום ג' - 15:45-21:30
  • יום ו' - 08:00-13:45
  או
  • יום ד' - 15:45-21:30
  • יום ו' - 08:00-13:45

   

  • בחירת ימי הלימוד תיעשה ע"י הסטודנט במעמד הבידינג.
    
  • תנאי הקבלה ותכנית הלימודים למסלול המובנה ולמסלול הרגיל - זהים.
    
  • סטודנטים במסלול מובנה נדרשים לבחינת ידע במתמטיקה לפני פתיחת שנה"ל.
    
  • במקרה של קבלת פטורים העולים על 4 י"ס לא יוכל המועמד ללמוד במסלול המובנה.
    
  • במקרה של עודף ביקוש למסלול המובנה תיערך הגרלה בין המבקשים. מי שלא יעלה בהגרלה יוכל ללמוד בתכנית הרגילה.

   

   

   
 • קורסי חובה

  קורסי חובה - 16 י"ס

   

  בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני.

  על התלמיד להשתתף בכל קורסי החובה המפורטים להלן:
   

  1231.2210 כלכלת עסקים  2 י"ס
  1231.2211 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול    2 י"ס
  1231.2213 ניהול אנשים ומערכות מיקרו
  (לשעבר:  ניהול אנשים ומערכות)
  1 י"ס
  1231.2214 ניהול אנשים ומערכות מאקרו
  (לשעבר:  ניהול אנשים ומערכות)
  1 י"ס
  1231.2321 דיווח כספי ובקרה בארגונים   2 י"ס
  1231.2322 אסטרטגיה למנהלים 1 י"ס
  1231.2410 ניהול המימון 2 י"ס
  1231.2411 ניהול טכנולוגיה ומידע  1 י"ס
  1231.2412 אסטרטגיה תפעולית
  (לשעבר:  מבוא ליצירת ערך)
  1 י"ס
  1231.2413 ניהול השיווק  2 י"ס
  1231.2415 אתיקה בעסקים    1 י"ס


  על התלמיד לסיים את כל קורסי החובה בציון ממוצע משוקלל 75 לפחות.

  בעלי ממוצע 70-74.4 רשאים לפנות בבקשה לוועדת הוראה.

 • לימודים מתקדמים

  לימודים מתקדמים  - 12 י"ס

   

  בפרק זה תלמיד יבחר באחת משלוש חלופות:

  1. מסלול ללא התמחות - 12 י"ס
   תלמיד שיבחר במסלול זה עליו לעמוד בהצלחה בקורסים בהיקף 12 י"ס לפחות מתוך כלל הקורסים המתקדמים המוצעים בפקולטה ובכפוף לעמידה בדרישות המוקדמות לכל קורס וקורס.
    
  2. לימודי התמחות - 6 י"ס
   קורסים בהיקף 6 י"ס לפחות מתוך הקורסים המוצעים בהתמחות בה בחר, וכן קורסי בחירה נוספים בהיקף 6 י"ס מתוך כלל הקורסים בתכניות המוסמך. 
    
  3. שתי התמחויות בהיקף 6 י"ס כל אחת 
   תלמיד שיבחר להתמחות בשתי התמחויות נדרש לעמוד בדרישות כל אחת מההתמחויות הנ"ל.

  לפירוט ההתמחויות והקורסים הנלמדים בהן

   

   

   

  פרויקט מסכם - 2 י"ס כחלק מהלימודים המתקדמים

   

  תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי.

   

  הערות

  • תנאי הקבלה להתמחויות השונות מפורטים בפרק הדן בכל התמחות.
  • לכל אחת מההתמחויות נקבעו קורסים המהווים קורסי יסוד בהתמחות וכן מגוון של קורסי בחירה.
  • לכל התמחות ממונה ראש התמחות אליו יכול התלמיד לפנות, במהלך לימודיו, בשאלות הקשורות בהתמחות. אין באישור תכנית הלימודים ע"י ראש ההתמחות משום התחייבות מצד הפקולטה לצרף את התלמיד לקורסים אליהם ביקש להירשם.
  • ​סיום הלימודים בהתמחות אחת/בשתי ההתמחויות יקבל ביטוי בגיליון הציונים.
  • לא ניתן להחשיב קורס אחד זהה לשתי התמחויות.
 • מסלולי התמחות

  רשימת ההתמחויות המוצעות בפקולטה

   

  1. ניהול גלובלי וייעוץ עסקי
  2. ניהול נתוני עתק ובינה עסקית
  3. ניהול והתנהגות ארגונית
  4. ניהול פיננסי ושוק ההון
  5. ניהול נדל"ן
  6. ניהול השיווק
  7. ניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע
  8. אסטרטגיה ויזמות
  9. ניהול מערכות בריאות
  10. ניהול מערכות פיננסיות לרו"ח - הלימודים יתחילו ב-23.7.2020

   

   

  הסבר על ההתמחויות

   

   

  ניהול גלובלי וייעוץ עסקי 

  בעולם העסקים המורכב והמשתנה, מנהלים מתמודדים עם אתגרים גלובליים ברמה העסקית והארגונית. ההתמחות בניהול גלובלי וייעוץ עסקי מכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול גלובלי וייעוץ אסטרטגי בחברות גלובליות. הקורסים בהתמחות כוללים שילוב של ידע אקדמי עם התנסויות מעשיות במגוון נושאים בתחום הייעוץ האסטרטגי והניהול הגלובלי, כגון: פיתוח אסטרטגיה גלובלית, ניהול צוותים גלובליים, ניהול רב-תרבותי, עקרונות ביעוץ עסקי, יעוץ למדינות, דילמות ביעוץ עסקי, יצירת אימפקט חברתי בקנה מידה גלובלי ועוד.

  גולת הכותרת של ההתמחות הוא פרויקט ייעוץ עסקי, במסגרתו המשתתפים יתנסו במתן יעוץ עסקי למקבלי החלטות בכירים של חברות מובילות במשק המתמודדות עם שאלות אסטרטגיה גלובלית. הפרויקט כולל מחקר, אנליזה וגיבוש המלצה תוך עבודה בצוותים גלובליים עם סטודנטים לניהול מאוניברסיטאות מרחבי העולם. בתום הקורס המשתתפים יציגו את המלצת הצוות למקבלי ההחלטות בחברה.

   לתכנית הלימודים
   

   

   

  ניהול נתוני עתק ובינה עסקית

  אחד התחומים המסעירים ביותר בעולם העסקי המודרני הוא תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים (Business Data Analytics). בעולם שבו צוברות חברות כמות מידע עצומה – היכולת להפיק ממנו מידע עסקי רלבנטי, בזמן אמת, היא קריטית להצלחתן. החשיבות הגדולה של התחום יצרה ביקוש רב לעובדים שהתמקצעו בו.

  ישנן דוגמאות רבות לשימושים עסקיים ב-Business Data Analytics כגון: חיזוי התנהגות צרכנים, התאמה אישית בהיקף נרחב של פרסומות והצעות עסקיות, מסחר אלגוריתמי בניירות ערך, זיהוי אנומליות בדוחות כספיים, ניתוח וזיהוי מוקדם של צרכי לקוחות, זיהוי לקוחות בסכנת נטישה ועוד.

  במסגרת תכנית הלימודים שלנו בהתמחות זו, רוכשים הסטודנטים ידע מקיף בשימוש בשיטות Data Science לצורך הפיכת הנתונים הגולמיים למידע שימושי שיכול לשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות. תכנית הלימודים מעניקה לסטודנטים בסיס מקצועי נרחב, באמצעות חשיפתם למתודולוגיות וכלים מתקדמים לטיפול והפקת תובנות מנתונים. כמו כן, התכנית מכשירה אותם לעבודה מעשית בתחום מבוקש זה.

  לתכנית הלימודים

   

   

  ניהול והתנהגות ארגונית

  מטבע הדברים, כל מנהל מוצא את עצמו מתמודד לעתים קרובות עם אתגרים ובעיות הנוגעות לניהול עובדים: כיצד להניע עובדים לפעולה? מהי הדרך הטובה ביותר לבנות צוות יעיל? כיצד ניתן להעריך באופן המדויק ביותר ביצועי עובדים? כיצד לנתח ולנווט את דינמיקות הכוח והפוליטיקה בארגון וכו'.

  ההתמחות בניהול והתנהגות ארגונית היא מסלול לימודים שמעניק ידע חשוב לכל מנהל עתידי ובעיקר למי ששואף להשתלב בעתיד בתפקידים שדורשים ידע ספציפי בניהול כוח אדם, הדרכה ופיתוח ארגוני.

  במסגרת המסלול לומדים הסטודנטים להבין לעומק את מורכבות המערכות הארגוניות ורוכשים כלים שמסייעים למנהלים למקסם את האפקטיביות של העובדים בהן. בקורסים השונים רוכשים הסטודנטים כלים שמסייעים לנהל עובדים ביעילות ולייצר סביבת עבודה חיובית המשפרת את ביצועי החברה.

  הסטודנטים נפגשים בקורסים עם סוגיות מרתקות, הנוגעות לפסיכולוגיה האנושית, כגון הנעת עובדים להשגת יעדים ארגוניים, תהליכי קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, דינמיקה של עבודת צוות, תהליכי כוח והשפעה בארגונים ועוד. קורסים נוספים עוסקים בתחומים חשובים כגון ניהול מערכות ארגוניות גדולות, חלוקת משאבים בארגון, פיתוח מערכי הדרכה ולמידה והסתגלות למציאות הרב-תרבותית בחברות גלובליות.

  לתכנית הלימודים

   

   

  ניהול פיננסי ושוק ההון

  בכל חברה וארגון – לצד הפיננסי יש חשיבות מכרעת להצלחה העסקית. ידע בתחום חשוב לכל מנהל עתידי ומאפשר לו לשלוט בנעשה בחברה ולקדם אותה. בנוסף, בשוק המודרני, ישנן חברות רבות שעוסקות באופן ישיר בתחום הפיננסי והן זקוקות כל העת לעובדים מוכשרים בעלי ידע רלבנטי.

   

  ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון מעניקה לסטודנטים הכשרה מלאה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון (מנהל תיקים, מנהל סיכונים, אנליסט ועוד), או לתפקידי ניהול פיננסי בחברות וארגונים. במסגרת הלימודים מקבלים הסטודנטים את הכלים הנחוצים להם לצורך הבנת הנעשה בתחום, ומקבלים מקפצה לתפקידים המבוקשים בעולם הניהולי ולקריירה עתירת אתגרים ועניין.


  בין הנושאים הנלמדים בקורסים השונים: תורת ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים, הבורסה ושוק ההון, ניהול פיננסי והערכת שווי של חברות, תמחור אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול בנקאי, ניהול סיכוני אשראי, אמידת סיכונים בביטוח, מימון פרויקטים, הסדרי חוב, מימון התנהגותי, עריכת דוחות פיננסים ועוד.

  לתכנית הלימודים

   

   

  ניהול נדל"ן

  חשיבותו של ענף הנדל"ן בכלכלת ישראל, כמו במדינות רבות בעולם, גדולה מאוד. הענף מרכז תשומת לב רבה ויש לו השפעה קריטית על מצב המשק. החברות והרשויות העוסקות בענף זקוקות כל העת למנהלים בעלי ידע מקצועי ורלבנטי, שיכולים להשתלב בתפקידי מפתח ולהוביל אותן להצלחה.

  ניהול ומימון נדל"ן הוא תחום מורכב, שדורש, לצד הידע הניהולי הכללי, גם ידע ספציפי מאוד. ההתמחות בניהול נדל"ן מציעה לסטודנטים שילוב אידיאלי בין כלים תיאורטיים לבין כלים מעשיים המבטיחים את אפשרות שילובם של הבוגרים במגוון רחב של מסלולי קריירה – בחברות המתמחות בהשקעות בנדל"ן, בחברות יזמות ופיתוח נדל"ן, ייעוץ נדל"ני ועוד.

  לתכנית הלימודים

   

   

  ניהול השיווק

  בכל חברה וארגון, השיווק מהווה מרכיב מרכזי בדרך להגשמת המטרות העסקיות. ידע בשיווק חיוני לכל מנהל ובמיוחד למי שמתכנן לפתח קריירה שמתמקדת בתחום זה.

  ההתמחות בשיווק מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי, לצד ידע יישומי, בנושאים מגוונים מתחום השיווק. סטודנטים בהתמחות מקבלים כלים מתקדמים הדרושים לכל מי שעומד לעבוד בתחום. בכלל זה, כלים להשגת וניתוח נתונים על השוק והתחרות, כלים להבנת צרכים ורצונות של צרכנים (פוטנציאלים וקיימים), כלים לקביעת שוקי מטרה ובחירה ופיתוח מוצרים חדשים, כלי פרסום ועוד.

  הסטודנטים במסלול זה לומדים בין השאר כיצד לזהות קהלי יעד פוטנציאלים, באיזו 'שפה' יש לפנות לצרכנים ולנהל את הקשר איתם וכיצד לפתח מוצרים ושירותים המתאימים לקהלי היעד. 

  כמו כן, הקורסים בהתמחות בשיווק עוסקים בנושאים בעלי חשיבות מכרעת לחברות כגון אסטרטגיות לקביעת מחירים ואסטרטגיות של ניהול תקשורת עם הצרכנים באמצעי שיווק שונים (פרסומות, אנשי מכירות, שיווק ישיר ועוד).

  לתכנית הלימודים


   

  ניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע

  ישראל, כידוע, נחשבת ל"אומת הסטארטאפ" ולמרכז עולמי מוביל של חדשנות טכנולוגית. ההצלחה הישראלית מבוססת במידה רבה על יכולות הניהול הייחודיות הדרושות בתחום זה.

  ענף ההייטק בישראל בפרט ובעולם ככלל זקוק למנהלים מקצועיים, בעלי ידע ספציפי בניהול יזמות וחדשנות טכנולוגית, עם היכרות מעמיקה של טכנולוגיות המידע מצד אחד, ותיאוריות ניהוליות מנגד.

  הסטודנטים בפקולטה לניהול ככלל ובמסגרת ההתמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע בפרט, זוכים להיחשף לידע הרב שנצבר בישראל בתחום. הם נחשפים מקרוב למחקרים העדכניים ביותר, וזוכים לרכוש גם ניסיון פרקטי.

  ההתמחות כוללת לימודי ליבה אשר חושפים את הסטודנטים לתחומי ידע רחבים, ולצדם קורסים שמקנים להם את העקרונות והכלים המקצועיים הדרושים למנהלים בסביבות טכנולוגיות מתקדמות. ההתמחות מטפחת את היכולות הדרושות ליזמות טכנולוגית, ושמה דגש על עבודת צוות, ניתוחי אירועים ופרויקטים יישומיים. המרצים בהתמחות הם חברי סגל הפקולטה, לצד מרצים מובילים מהתעשייה הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל.

  לתכנית הלימודים

   

   

  אסטרטגיה ויזמות

  כדי להצליח בשוק המודרני והתחרותי, חברות וארגונים זקוקים ליתרון תחרותי ולאסטרטגיה ארוכת טווח, ממנה נגזרות ההחלטות העסקיות של החברה. גיבוש, ניהול ועדכון האסטרטגיה בהתאם להתפתחויות, הוא אתגר מורכב – שדורש מהעוסקים בו שילוב בין ידע תיאורטי נרחב לבין הבנה מיטבית של המאפיינים של הפירמה והתעשייה הספציפיים.


  ההתמחות מעניקה לסטודנטים כלי ניתוח ותכנון הנדרשים לשם גיבוש אסטרטגיה לחברות, צעירות או ותיקות. במסגרת ההתמחות רוכשים הסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים, המסייעים למנהלים בתהליכי גיבוש האסטרטגיה, תוך התחשבות באילוצים הנובעים מגורמים כמו המשאבים, הסביבה העסקית והשחקנים האחרים בשוק.

  הלימודים במסגרת ההתמחות עוסקים בסוגיות רחבות מתחומי הכלכלה, המימון, החשבונאות, השיווק, ההתנהגות ארגונית ועוד. בין הנושאים הנלמדים בקורסים: אסטרטגיה עסקית, תורת המשחקים, ניתוח ענפים, רגולציה ועוד. כמו כן ישנו דגש רחב בנושא היזמות העסקית, שרבים מהצעירים בישראל בוחרים להתמקד בו.

  לתכנית הלימודים

   

   

  ניהול מערכות בריאות

  תחום הבריאות הוא אחד התחומים בעלי החשיבות החברתית והכלכלית הגדולים ביותר בישראל, כמו גם במדינות רבות אחרות. תוחלת החיים הולכת וגדלה והטיפולים הרפואיים מתרבים, מתייקרים והופכים להיות מורכבים מאד. כתוצאה מכך, ניהול מערכות הבריאות הופך לאתגר מורכב ומסובך, הדורש מנהלים מקצועיים בעלי ידע ייחודי.

   

  במסגרת ההתמחות רוכשים הסטודנטים ידע כללי בתחומי הניהול ובמקביל רוכשים כלים שיסייעו להם להתמודד עם האתגרים הייחודים בתחום הבריאות. תכנית הלימודים כוללת קורסים ייחודים כגון: כלכלת בריאות, קבלת החלטות ברפואה, ניהול האיכות ברפואה ועוד.

  לתכנית הלימודים


   

  ניהול מערכות פיננסיות לרו"ח

  הלימודים יתחילו ב-23.7.2020

  התכנית מיועדת לרו"ח

  המרכיב הפיננסי הוא חלק מהליבה העסקית של כל ארגון וחברה. ידע פיננסי חשוב לכל מנהל/ת  מאחר והוא מאפשר ניהול אפקטיבי ויעיל המוביל  את ביצועי הארגון בהווה ובתכנון עתידי. היום יותר מתמיד קיימת ההבנה עד כמה ניהול המערכת הפיננסית היא אבן משמעותית בארגון. רואי חשבון המעוניינים להתקדם לתפקידי ניהול זקוקים ליצירת תשתית ידע בתחום המימון וליכולות ניהוליות.

  ההתמחות בניהול מערכות פיננסיות מקנה ידע תיאורטי ויישומי בתחום המימון החשוב בכדי להתקדם לתפקידי ניהול בחברות ראית חשבון, תפקידי חשבות או CFO בארגונים שונים. הסטודנטים בהתמחות זו לומדים בין השאר את הנושאים הבאים: תורת ההשקעות, אופציות, הערכת שווי, ניהול פיננסי, מימון התנהגותי ועוד. לצד הידע בתחום המימון לומדים הסטודנטים בהתמחות כיצד הטכנולוגיה מעורבת היום בארגונים בכלל ובתחום הפיננסי בפרט בנוסף ההתמחות מקנה ידע אקדמי ויישומי בניהול אנשים וצוותים מיומנויות הנדרשות למימוש התפקיד הניהולי.

  לתכנית הלימודים

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block