מערכת שעות וסילבוסים שנה"ל תש"ף (2019-20)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

*המערכת אינה סופית וניתנת לשינויים עד פתיחת הבידינג


מערכות השעות ממוינות על פי מספר פרמטרים.

לחיצה על שם הקורס תוביל לכל המידע הרלוונטי (תאור הקורס, דרישות מוקדמות, שעות ומיקום, סילבוס וכו')

 

הערות וביאורים

ריכוז תאורי קורסים

לוח שנת הלימודים לתואר שני (גרפי)

לוח שנת הלימודים לתואר שנימועדי מחציות שנה"ל תש"ף - תואר שני

סמסטר א' סמסטר ב'
מחצית ראשונה:  27/10/2019-13/12/2019 מחצית ראשונה:  8/3/2020-8/5/2020
מחצית שנייה:   15/12/2019-31/1/2020 מחצית שנייה:  10/5/2020-26/6/2020

 

ייתכנו שינויים ותוספות במהלך השנה. יש לעקוב ולהתעדכן אחרי השינויים באופן שוטף
 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block