התמחות בניהול פיננסי ושוק ההון - מנהל עסקים MBA

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א

 • אודות ההתמחות

  ראש ההתמחות
  פרופ' ניסן לנגברג

  בכל חברה וארגון – לצד הפיננסי יש חשיבות מכרעת להצלחה העסקית. ידע בתחום חשוב לכל מנהל עתידי מאפשר לו לשלוט בנעשה בחברה ולקדם אותה. בנוסף, בשוק המודרני, ישנן חברות רבות שעוסקות באופן ישיר בתחום הפיננסי והן זקוקות כל העת לעובדים מוכשרים בעלי ידע רלבנטי.
   

  ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון עוסקת בניהול פיננסי ושוק ההון ומעניקה לסטודנטים הכשרה מלאה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון (מנהל תיקים, מנהל סיכונים, אנליסט ועוד), או לתפקידי ניהול פיננסי בחברות וארגונים. במסגרת הלימודים מקבלים הסטודנטים את הכלים הנחוצים להם לצורך הבנת הנעשה בתחום, ומקבלים מקפצה לתפקידים המבוקשים בעולם הניהולי ולקריירה עתירת אתגרים ועניין.
   

  בין הנושאים הנלמדים בקורסים השונים: תורת ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים, הבורסה ושוק ההון, ניהול פיננסי והערכת שווי של חברות, תמחור אג"ח, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול בנקאי, ניהול סיכוני אשראי, אמידת סיכונים בביטוח, מימון פרויקטים, הסדרי חוב, מימון התנהגותי, עריכת דוחות פיננסים ועוד.

   

   

  מסלולי ידע בהתמחות

  תוכנית ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון מאפשרת לתלמידיה לפתח את יכולותיהם באופן ממוקד בנושאים הבאים:

  1. שוק ההון ומוסדות פיננסיים
  2. ניהול פיננסי ותמחור נכסים
  3. פינטק - Fintech 
  4. פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות 
  5. ביטוח וטכנולוגיות ביטוח 

    בתחומי ידע של "פינטק - Fintech", "פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות" ו"ביטוח וטכנולוגיות ביטוח" - אפשר לקבל דגש בגיליון הציונים. ראה לשונית בכל אחד מתחומי ידע אלו.

   

   

  פרויקט מסכם

  תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס.
  ניתן לבחור בקורס פרויקט מסכם מתוך קורסי הפרויקט המוצעים בהתמחות או בקורס פרויקט המוצע מחוץ להתמחות. 

   

   

  תנאי קבלה להתמחות

  עמידה בדרישות הקורסים:

  • ניהול המימון בציון 78 לפחות
 • ניהול פיננסי ושוק ההון

  מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס)

   

  קורסי חובה (4 י"ס)

  1231.3340 ניהול פיננסי(1) 2 י"ס
  1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך(1) 2 י"ס

  (הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

   

   

  קורסי ליבה מתקדמים (2 י"ס לפחות מתוך הרשימות הבאות)

  1231.3330 ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות(2)  1 י"ס
  1231.3344 אופציות ומכשירים עתידיים(1) 1 י"ס
  1231.3361 בעיות נבחרות בשוק ההון - תמחור אג"ח 1 י"ס
  1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס

   

   

  קורסי בחירה

  בתחום:  שוק ההון ומוסדות פיננסיים
  1231.3313 מימון בינלאומי 1 י"ס
  1231.3332 ניהול בנקאי 1 י"ס
  1231.3352 בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך 1 י"ס
  1231.3375 מימון התנהגותי 1 י"ס
  1231.3376 מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage 1 י"ס

  ____________________________
  *  לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.

   

  בתחום:  ניהול פיננסי ותמחור נכסים
  1231.3207 עסקים משפחתיים 1 י"ס
  1231.3210 ממשל תאגידי(3)  1 י"ס
  1231.3218 ניתוח דוחות פיננסים(4) 1 י"ס
  1231.3379 הסדרי חוב 1 י"ס
  1231.3387 נושאים עדכניים במימון 1 י"ס
  1231.3395 מימון חברות הזנק 1 י"ס

  ​____________________________
  *   לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.

   

  בתחום:  נדל"ן ואתיקה
  1231.2415 אתיקה בעסקים 1 י"ס
  1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
  1231.3362 ניתוח והשקעות נדל"ן 1 י"ס

   

  בתחום:  פינטק
  1231.3850 יישומים טכנולוגיים בעולם המימון 1 י"ס
  1231.3852 פתרונות פינטק לצרכנים 1 י"ס
  1231.3853 בנקאות דיגיטלית 1 י"ס
  1231.3855 מבוא לפינטק 1 י"ס
  1231.3857 רגולציה בפינטק 1 י"ס

   

  בתחום: פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות
  1231.3395 מימון חברות הזנק 1 י"ס
  1231.3637 יזמות וחברות הזנק 1 י"ס
  1231.3655 הון סיכון וליווי יזמות
  לשעבר: מימון יזמות)
  1 י"ס
  1231.3664 אסטרטגיית חדשנות בארגונים 1 י"ס
  1231.3370 Private Equity 1 י"ס
  1231.3943 Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation 1 י"ס
  1231.3667 השקעות עם אימפקט - איך עושים את זה? 1 י"ס

   

  בתחום:  ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
  1231.3240 רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח 1 י"ס
  1231.3241 פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי 1 י"ס
  1231.3242 מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech 1 י"ס
  1231.3243 אקטואריה 1 י"ס

  ​____________________________
  *   לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.

  1. מי שלמד את הקורסים: "ניהול פיננסי",  "תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך" ו"אופציות ומכשירים עתידייים", במסגרת לימודי תואר ראשון בפקולטה, וסיים בציון של 80 לפחות, פטור מקורסים אלו (כל קורס ייבחן בנפרד).
   יש לקחת במקום הקורס, קורס מקורסי הליבה המתקדמים או מקורסי הבחירה.
  2. תלמיד שלמד את הקורס "מדיניות בנקאית פיננסית" אינו יכול ללמוד את הקורס "ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות".
  3. תלמיד שלמד את הקורס "שימוש במידע חשבונאי" מנוע מללמוד קורס זה.
  4. תלמיד שלמד את הקורס 1211.3814 "סמינר ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", במסגרת לימודי תואר ראשון, מנוע מללמוד קורס זה.

  ____________________________
  **  לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.

  **  ניתן ללמוד קורס דקאן (בהיקף של 1 י"ס):   
  1264.3939  Entrepreneurial Finance

 • פינטק - Fintech

  תחום הטכנולוגיה הפיננסית (פינטק) הוא אחד התחומים הצומחים ביותר גם בענפי הטכנולוגיה וגם בענפי הפיננסים כאשר סכומי עתק מושקעים במימון התחום על ידי משקיעים פרטיים, קרנות הון סיכון, ומוסדות פיננסים ובמקביל כח אדם מוכשר מתחומי הטכנולוגיה והמימון פונה לתעסוקה בתחום זה. בשנים האחרונות תל אביב מיצבה את עצמה כאחת מהערים המובילות בעולם באקו-סיסטם של הפינטק. בישראל פועלות מספר חברות בתחום המובילות בעולם וחברות בינלאומיות רבות מפתחות טכנולוגיות חדשות בתחום בעיר. הדגש בפינטק שם לעצמו מטרה להיות חלק מרכזי באקו-סיסטם ולהכשיר סטודנטים שמבינים בתחום. התחום הוא בהגדרה מולטידיספלנרי עם ידע נדרש בטכנולוגיה, מימון, מדעי ההתנהגות, רגולציה, מיסוי, שיווק וניהול.

   

  מבנה לימודי ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון (6 י"ס)

  על מנת לקבל דגש ב"פינטק - Fintech" יש ללמוד 8 י"ס כמפורט בהמשך.

   

  קורסי חובה (4 י"ס)

  1231.3340 ניהול פיננסי 2 י"ס
  1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 2 י"ס

  (הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

   

   

  קורס חובה בדגש פינטק (1 י"ס)

  1231.3855 מבוא לפינטק 1 י"ס

   

   

  קורסי בחירה (3 י"ס)

  1231.3850 יישומים טכנולוגיים בעולם המימון 1 י"ס
  1231.3852 פתרונות פינטק לצרכנים 1 י"ס
  1231.3853 בנקאות דיגיטלית 1 י"ס
  1231.3854 טכנולוגיות פיננסיות בניהול סיכונים וביטוח 1 י"ס
  1231.3856 מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין 1 י"ס
  1231.3857 רגולציה בפינטק 1 י"ס
  1231.3858 איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק 1 י"ס
  1231.3859 Blockchain Foundation 1 י"ס
  1231.3860 Advanced Blockchain 1 י"ס
  1231.3948 חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הקיימות של האו"ם 1 י"ס

  ניתן לקחת כל אחד מהקורסים, המוזכרים לעיל, כקורסי בחירה אינדיבידואלים (לא במסגרת דגש). על מנת שירשם לסטודנט בגיליון הציונים שהוא סיים תואר מוסמך במנהל עסקים עם דגש בפינטק על הסטודנט לקחת, בנוסף ל-4 י"ס קורסי חובה בהתמחות, קורס חובה "מבוא לפינטק" ושלושה מקורסי הבחירה בדגש.


  ​*  תלמיד שעשה את "פרוייקט: הערכת שווי חברות" - 1231.7301, יוכל לקחת 1 י"ס, במקום 3 י"ס, קורסי בחירה בתחום הפינטק ולקבל דגש בפינטק (קורס חובה בדגש "מבוא לפינטק" וקורס בחירה נוסף ממבחר קורסי הבחירה בדגש). 

  ​____________________________
  *   לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.


  **  לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.

  **  ניתן ללמוד קורס דקאן (בהיקף של 1 י"ס):   
  1264.3939  Entrepreneurial Finance  (הקורס לא יינתן בשנה"ל תשפ"א)

   

   

  קורס פרויקט להתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון:

  1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס
 • פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות

   

  התמחות בניהול פיננסי ושוק ההון בדגש על קרנות הון פרטיות (פרייבט אקוויטי, PE) והון סיכון
   

  מסלול לימודים זה, במסגרת ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון בתואר המב"ע, מדגיש את תחום הפרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות, ומשקף את החשיבות של תחום זה הן למשקיעים בשוק ההון, הן לחברות המגייסות, והן כמקור תעסוקה לבוגרי תואר במנהל עסקים. שוק הפרייבט אקוויטי (השקעה פרטית או אלטרנטיבית, אם כי אין תרגום טוב למונח בעברית) התפתח רבות בשנים האחרונות ומהווה אפיק השקעה אלטרנטיבי משמעותי בשווקים העיקריים בעולם (עם גיוסים והיקף עסקאות שנתי של מעל ל 500 מיליארד דולר וסה"כ נכסים של מעל 3 טריליון דולר). קרנות הפרייבט אקוויטי עוסקות בהשבחת חברות ומכירתן תוך כדי יצירת ערך למשקיעים ולכלכלה. מנהלי קרנות אלו תורמים לא רק נזילות לחברות בהן הם משקיעים אלא תורמים גם מהידע הרחב שלהם בניהול, אסטרטגיה ושיווק. קרנות פרייבט אקוויטי שונות מתמחות בהשקעה במגוון רחב חברות (הן מבחינת גודלן והן מבחינת תחומי פעילות), והן במגוון אסטרטגיות (רכישה ממונפת LBO, קרנות אקטיביות). חלק משמעותי מהשוק, במיוחד בישראל, תופסות קרנות הון הסיכון אשר משקיעות בחברות צעירות (סטרטאפים). תעשיית הון הסיכון בישראל היא השנייה בגודלה לאחר קליפורניה.. בהתאם, הפכו בשנים האחרונות קרנות הפרייבט אקוויטי וההון סיכון למעסיק משמעותי בשוק ההון, ולמקום עבודה נחשק על ידי מוסמכי אוניברסיטה במנהל עסקים שמעוניינים להשתלב בעבודה בשוק ההון.

   

  במסלול הלימודים המוצע, סטודנטים יחשפו למגוון רחב של תחומים הקשורים לניהול קרנות אלו, גיוס כספים, התנהלות מול החברות, תגמולי מנהלים, אסטרטגיות יציאה ועוד אחרים כפי שניתן לראות מרשימת הקורסים המוצעת. ידע זה יקנה לסטודנטים המעוניינים להשתלב בתעשייה זאת היכרות מעמיקה של התעשייה ואת הכלים להתמודד עם האתגרים בפניהם עומדים מנהלי הקרנות.

   

  מבנה לימודי ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון (6 י"ס)

  על מנת לקבל דגש ב"פרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות" יש ללמוד 8 י"ס כמפורט בהמשך.

   

  קורסי חובה (4 י"ס)

  1231.3340 ניהול פיננסי 2 י"ס
  1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 2 י"ס

  (הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

   

   

  קורסי בחירה (4 י"ס)

  1231.3395 מימון חברות הזנק 1 י"ס
  1231.3637 יזמות וחברות הזנק 1 י"ס
  1231.3655 הון סיכון וחדשנות פתוחה
  לשעבר: מימון יזמות)
  1 י"ס
  1231.3664 אסטרטגיית חדשנות בארגונים 1 י"ס
  1231.3370 Private Equity * 1 י"ס
  1231.3943 Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation 1 י"ס
  1231.3667 השקעות עם אימפקט - איך עושים את זה? 1 י"ס

  ____________________________
  *   לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.

   

  ניתן לקחת כל אחד מהקורסים, המוזכרים לעיל, כקורסי בחירה אינדיבידואלים (לא במסגרת דגש). על מנת שירשם לסטודנט בגיליון הציונים שהוא סיים תואר מוסמך במנהל עסקים עם דגש בפרייבט אקוויטי על הסטודנט לקחת, בנוסף ל-4 י"ס קורסי חובה בהתמחות, ארבעה מקורסי הבחירה בדגש.


  ​*  תלמיד שעשה את "פרוייקט: הערכת שווי חברות" - 1231.7301, יוכל לקחת 2 י"ס, במקום 4 י"ס, קורסי בחירה בתחום הפרייבט אקוויטי, ולקבל דגש בפרייבט אקוויטי, הון סיכון ויזמות. 

   


  **  לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.

   

  קורס פרויקט להתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון:

  1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס
 • ביטוח וטכנולוגיות ביטוח

   

  טכנולוגיות INSURTECH חדשניות ןמהפכת הביג דאטא משבשים את תעשיית הביטוח והופכים להזדמנויות לפיתוח שווקים חדשים ולהעצמת חוויית הלקוח. הקבץ זה מכין דור חדש של אנשי מקצוע שיובילו את המהפכה בניהול עסקי ביטוח באמצעות ידע מתקדם בטכנולוגיות פיננסיות, מומחיות אסטרטגית ותפעולית, ותאבון להפוך את השינויים לחידושים רווחיים.

  בהקבץ זה נקבל כלים ליישם אסטרטגיות חדשניות כדי לספק פתרונות לסיכונים, כמו ביטוח סייבר וביטוחים פרמטריים. מטרת ההקבץ ללמוד את עקרונות עולם הביטוח, להכיר את הטכנולוגיות החדשניות, ולפתח יכולות ניהוליות של הסטודנטים כדי להתקדם בחברות ביטוח, מבטחי משנה, סוכנויות, מיזמי INSURTECH וגופי רגולציה.

   

   

  מבנה לימודי ההתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון (6 י"ס)

  על מנת לקבל דגש ב"ביטוח וטכנולוגיות ביטוח" יש ללמוד 8 י"ס כמפורט בהמשך.

   

  קורסי חובה (4 י"ס)

  1231.3340 ניהול פיננסי 2 י"ס
  1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 2 י"ס

  (הערה: לא יינתן פטור מקורסים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון).

   

   

  קורס חובה בדגש ביטוח וטכנולוגיות ביטוח (1 י"ס)

  1231.3242 מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech 1 י"ס

  ____________________________

  *  לא יינתן בשנה"ל תשפ"א.

   

   

  קורסי בחירה (3 י"ס)

  1231.3240 רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח 1 י"ס
  1231.3241 פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי 1 י"ס
  1261.3243 אקטואריה 1 י"ס
  1242.3271 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית 1 י"ס
  1231.3853 בנקאות דיגיטלית 1 י"ס
  1231.3858 איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק 1 י"ס

   

  ניתן לקחת כל אחד מהקורסים, המוזכרים לעיל, כקורסי בחירה אינדיבידואלים (לא במסגרת דגש). על מנת שירשם לסטודנט בגיליון הציונים שהוא סיים תואר מוסמך במנהל עסקים עם דגש בביטוח וטכנולוגיות ביטוח על הסטודנט לקחת, בנוסף ל-4 י"ס קורסי חובה בהתמחות, קורס חובה "מבוא לביטוח, ניהול סיכונים ו-Insurtech" ושלושה מקורסי הבחירה בדגש.


  ​*  תלמיד שעשה את "פרוייקט: הערכת שווי חברות" - 1231.7301, יוכל לקחת 1 י"ס, במקום 3 י"ס, קורסי בחירה בתחום הביטוח וטכנולוגיות ביטוח, ולקבל דגש בביטוח וטכנולוגיות ביטוח. 

   

  **  לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.

   

  קורס פרויקט להתמחות בניהול פיננסי ושוק ההון:

  1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block