לוח בחינות סמסטר א' תשפ"א (ממוין לפי מס' קורס)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


לוח בחינות סמסטר א' - תואר שני - שנת הלימודים תשע"ב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1231221001   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   31/01/2021   09:10    
1231221002   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   31/01/2021   14:30    
1231221005   כלכלת עסקים   פרופ' שפיגל יוסי   31/01/2021   09:10    
1231221006   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   31/01/2021   14:30    
1231221007   כלכלת עסקים   מר איזדורפר עידו   31/01/2021   09:10    
1231221008   כלכלת עסקים   ד"ר שני עדי   31/01/2021   09:10    
1231221009   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   31/01/2021   14:30    
1231221101   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   09/02/2021   14:30    
1231221105   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי דינו   09/02/2021   14:30    
1231221107   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   09/02/2021   09:10    
1231221108   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   09/02/2021   09:10    
1231221109   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   ד"ר לוי סיגל   09/02/2021   09:10    
1231221301   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   07/01/2021   09:10   אין בחינה(עבודת בית)  
1231221302   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221307   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   פרופ' הלר דני   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221309   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   07/01/2021   09:10   אין בחינה (עבודת בית)  
1231221401   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   25/01/2021   09:10    
1231221402   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   14/12/2020   09:10    
1231221409   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   25/01/2021   09:10    
1231232103   דיווח כספי ובקרה בארגונים   פרופ' אמיר אלי   04/02/2021   09:10    
1231232104   דיווח כספי ובקרה בארגונים   פרופ' אמיר אלי   04/02/2021   09:10    
1231232207   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   06/01/2021   09:10   עבודה  
1231241003   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   18/02/2021   09:10    
1231241004   ניהול המימון   פרופ' וואהל אבי   18/02/2021   09:10    
1231241303   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית       הגשת עבודה עד  
1231241304   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית       הגשת עבודה  
1231241305   ניהול השיווק   פרופ' עין-גר (עינן) דנית       הגשת עבודה  
1231241306   נהול השיווק   ד"ר עמית אלינור       הגשת עבודה  
1231241308   ניהול השיווק   גב' ידין דינה       הגשת עבודה  
1231241309   ניהול השיווק   מר ליפמן יהודי       הגשת עבודה  
1231301101   חשיבה אסטרטגית   ד"ר דיאמנט מיה   07/12/2020   09:00    
1231302101   ניהול שרשראות אספקה   ד"ר שמיר נועם   10/12/2020   09:00    
1231324001   רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח   רו"ח שחף משה   10/12/2020   09:00    
1231331201   מימון וכלכלת נדל"ן   פרופ' בן-שחר דני   01/03/2021   09:10    
1231331301   מימון בינלאומי   ד"ר בלפר נעמי   17/02/2021   09:10    
1231333001   ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות   ד"ר רבינוביץ יובל   02/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231334001   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   16/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231334101   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   רו"ח ברוורמן עודד   21/02/2021   09:10    
1231337201   מיסוי נדל"ן   עו"ד עזורי אייל   15/12/2020   09:00    
1231338701   נושאים עדכניים במימון   ד"ר עודד יעקב       הגשת עבודה  
1231339501   מימון חברות הזנק   ד"ר לי-לו דור   28/01/2021   09:10   בחינת בית 72 שעות  
1231341701   שיווק בינלאומי וגלובלי   מר גלי מיכאל       הגשת עבודה  
1231342101   Marketing Analytics   Dr. Zubcsek Peter Pal       מטלת סיכום  
1231343101   יצירתיות וחדשנות בשיווק   פרופ' שטיינהרט יעל       אין בחינה  
1231343501   שיווק ופרסום דיגיטלי   ד"ר הורביץ רוני   03/02/2021   09:10    
1231345101   נוירו-כלכלה ונוירו שיווק   ד"ר לוי דינו       אין בחינה (הגשת עבודה)  
1231361901   אסטרטגיה לתאגידים   פרופ' כרמלי אבי   22/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231362001   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' שפיגל יוסי   30/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231362201   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   28/01/2021   14:30    
1231363701   יזמות וחברות הזנק   ד"ר אבנימלך גיל   20/12/2020   09:00    
1231365401   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   10/02/2021   09:10   בחינת בית  
1231365501   הון סיכון וחדשנות פתוחה   ד"ר אבנימלך גיל   07/02/2021   14:30    
1231365801   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי
פרופ' ארד אילה  
07/12/2020   09:00   בחינת בית  
1231366101   עסקים,ממשל, חברה   מר פרל משה       הגשת עבודה  
1231372001   עקרונות הייעוץ העסקי   גב' גורן ג'קי   20/12/2020   09:00   הגשת עבודה  
1231372002   Principles of Business Consulting   גב' גורן ג'קי   20/12/2020   09:00   הגשת עבודה  
1242325301   נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים   ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן  
    אין בחינה  
1242325501   יזמות היי-טק   גב' קפ נגה   04/01/2021   09:00   בחינת בית  
1242326001   פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים   מר טרוגן דורון משה   02/03/2021   09:10    
1242326501   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   מר בן עמי צבי   24/12/2020   09:00    
1242327001   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר קפלן משה       אין בחינה  
1242327101   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   22/12/2020   09:00    
1242327201   היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים   ד"ר רייכמן שחר       הגשת עבודה  
1242327501   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/02/2021   09:10   בחינת בית  
1243241501   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   03/02/2021   09:10   בחינת בית  
1243241502   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   03/02/2021   09:10   בחינת בית  
1243301501   ניהול צוותים בארגונים   ד"ר לסקי שביט   27/12/2020   09:00   בחינת בית  
1243301601   Leadership   ד"ר קליש יובל   30/12/2020   09:00    
1243311401   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק       הגשת עבודה עד 03.03.21  
1243311402   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק       הגשת עבודה עד 03.03.21  
1243322301   תהליכי שינוי ארגוני   ד"ר כהן-מיתר רוית       אין בחינה  
1243355401   עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית   ד"ר מיכאל צברי נאוה       אין בחינה  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block