לוח בחינות סמסטר קיץ תשפ"א (ממוין לפי מס' קורס)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


לוח בחינות סמסטר קיץ - תואר שני - שנת הלימודים תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1231221303   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   05/09/2021   09:00    
1231221304   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   05/09/2021   09:00    
1231232101   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח אדם ליאור   06/10/2021   09:00    
1231232102   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח הדס דורון   06/10/2021   09:00    
1231232106   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   06/10/2021   09:00    
1231232107   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דומניץ גשרי לימור   06/10/2021   09:00    
1231241005   ניהול המימון   ד"ר אחיעז ארי   04/10/2021   09:00    
1231241008   ניהול המימון     04/10/2021   09:00    
1231241009   ניהול המימון   ד"ר לוי ארז   04/10/2021   09:00    
1231241103   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל       הגשת עבודה עד 30.09.21  
1231241104   ניהול טכנולוגיה ומידע   ד"ר ענבר יעל       הגשת עבודה עד 30.09.21  
1231241201   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   09:00    
1231241202   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   09:00    
1231241203   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   09:00    
1231241204   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   09:00    
1231241205   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי   30/09/2021   09:00    
1231241206   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   14:30    
1231241207   ניהול התפעול   מר ארליך שלמה   30/09/2021   14:30    
1231241208   ניהול התפעול   מר ארליך שלמה   30/09/2021   14:30    
1231241209   ניהול התפעול   פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס  
30/09/2021   14:30    
1231241603   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר לוין-גבע הילה   06/10/2021   09:00   בחינת בית  
1231241604   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר לוין-גבע הילה   06/10/2021   09:00   בחינת בית  

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block