אשכולות קורסים - הערות וביאורים תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א

רישום לאשכולות קורסים


הערות וביאורים:

 

 1.  המערכת המוצגת להלן היא המערכת של אשכולות קורסים אליהם ניתן להירשם בריצה המוקדמת בלבד. 
   
 2. כל אשכול מאופיין בקוד מספרי בן 10 ספרות, ויש לו שם ייחודי. 
  בריצה המוקדמת ניתן להירשם לאשכול בשלמותו, ולא לקורסים המרכיבים אותו.
   
 3. רישום לאשכול קורסים בריצה המוקדמת ייעשה כרישום לכל קורס אחר בבידינג בריצות 1, 2, 3 לרבות הקצאת נקודות, בדיקת חלופות וכו'.
   
 4. עם סיום הריצה המוקדמת יפורסמו תוצאותיה באתר הבידינג.
   
 5. ניתן לבטל רישום לאשכול רק בשלמותו . ביטול האשכול ייעשה ע"י משלוח מייל למזכירות הסטודנטים ע"ג טופס הנמצא באתר.
   
 6. עם תום הריצה המוקדמת ועדכון תוצאותיה במערכת מינהל התלמידים יפורקו האשכולות לקורסים הבודדים שהרכיבו אותם. רישום לקורסים הנ"ל בריצה ה-1, 2, 3 יתקיים על בסיס מקום פנוי (מקומות שלא אויישו ברישום המוקדם) ויתנהל בהתאם לכללים המקובלים של הבידינג המתפרסמים באתר. 
   
 7. ניתן להשתתף ברישום המוקדם לאשכולות קורסים ובמקביל גם להירשם לקורסים בודדים בריצה 1, 2, 3. 
  • אין צורך לשוב ולהירשם לקורסים המרכיבים אשכול שהרישום אליו אושר בריצה המוקדמת.
  • רישום בריצה 1, 2, 3 לקורס שכבר התקבל בריצה המוקדמת או רישום לקורס/ים המתקיימים בחפיפת שעות עם קורסי אשכול יגרום לביטול הרישום לכל האשכול (הביטול ייעשה ע"י המזכירות).

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block