הערות וביאורים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א

 1. במערכת השעות, לחיצה על שם הקורס תוביל לכל המידע הרלוונטי (תאור הקורס, דרישות מוקדמות, שעות ומיקום, סילבוס וכו').
   
 2. ד"מ - דרישה מוקדמת; דמ"ק - דרישה במקביל.
   
 3. ההערות שמופיעות במערכת השעות מתייחסות לקורס שמעליהן.
   
 4. הפקולטה מציעה מספר קורסים בשפה האנגלית המיועדים, בין השאר, לתלמידים בתכנית לחילופי סטודנטים. בקורסים המוצעים בשפה האנגלית יופיע שם הקורס באנגלית.
  First Semester
   
 5. הפקולטה מציעה קורסים במתכונת חצי סמסטריאלית. מועדי הקורסים מצויינים בלוח השנה של התואר השני המפורסם באתר.
   
 6. בחלק מהקורסים מוצעים תרגילים. מועדי התרגילים מפורטים במערכת השעות. ככלל, לא יתקיים תרגיל לפני השיעור הראשון בקורס.
   
 7. מערכת הלימודים נתונה לשינויים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block