רישום לקורסים - מידע חשוב תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עקב משבר קורונה ייתכנו שינויים בנהלים ובהנחיות.

רישום לקורסים - מידע חשוב!

רישום וביטול רישום לקורסים ניתן לבצע רק באמצעות מערכת הבידינג, סטודנט שלא השתבץ לקורס, לא יוכל לקבל עליו קרדיט. 

 1. דרישות מקדימות ומקבילות - לרוב הקורסים יש דרישות מוקדמות/מקבילות. מאחר ומערכת הבידינג אינה בודקת את הדרישות, האחריות לבדיקה העמידה בתנאים חלה על הסטודנט. סטודנט שיירשם לקורס ואינו עומד בדרישות הקדם/במקביל, רישומו ייבוטל במהלך הקורס.
  עומדים בדרישות קדם
    - מי שפטור מקורס המוגדר כדרישת קדם/מקבילה.
    - מי שלמד את הקורס במסגרת התואר שלנו. 
  לא עומדים בדרישות קדם
    - מי שלמד את הקורס אשר הוגדר כדרישת קדם, אולם לא קיבל פטור ממנו.
   
 2. קורסים חופפים - לא ניתן להירשם לקורסים החופפים בזמן, גם אם מדובר בחפיפה חלקית (של 15 דקות בלבד), או חד פעמית. סטודנט שינסה להשתבץ לקורסים חופפים, ייקבל רק אחד מהקורסים.
   
 3. קורסים במסגרת תכנית אחרת - קורסים שיש להם מקבילה בתכנית שלנו, יוכרו בהתאם. קורסים שאין להם מקבילה, יוכרו כקורסי בחירה בלבד. סטודנט הנרשם לקורס מתוכנית אחרת, חייב לציית לנהליה (לא תמיד מתקיים מועד מיוחד, ייתכנו עלויות נוספותת בחומרי לימוד, אין בהכרח התחשבות במקרי היעדרויות כישלון בקורס יחייב ללמוד אותו מחדש אם הסטודנט מבקש עליו קרדיט).

לרשימת הקורסים

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block