מערכת שעות תואר שני - אשכולות קורסים סמסטר א', תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"א

אשכולות קורסים סמסטר א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
אשכולות - סמסטר א'
1209.0306.01 אשכול 6ג': מימון מתקדם
א' 1231.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור רו"ח ברוורמן עודד
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.3853.01 בנקאות דיגיטלית שיעור מר בלטוש אלכס
ג 20:00-18:45 מקוון -
1209.0307.01 אשכול 7ג': שיווק מתקדם I
א' 1231.3451.01 נוירו-כלכלה ונוירו שיווק שיעור ד"ר לוי דינו
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3458.01 שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים שיעור מר גלי מיכאל
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3431.01 יצירתיות וחדשנות בשיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
ג 21:30-18:45 מקוון -
1209.0317.01 אשכול 7ג': שיווק מתקדם II
א' 1231.3443.01 ניהול מותגים שיעור גב' כותן ניר אסנת
ו 10:45-08:00 מקוון - מחצית I
א' 1231.3435.01 שיווק ופרסום דיגיטלי שיעור ד"ר הורביץ רוני
ו 10:45-08:00 מקוון - מחצית II
א' 1231.3421.01 Marketing Analytics שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ו 13:45-11:00 מקוון - English
1209.0308.01 אשכול 8א': אסטרטגיה מתקדם I
א' 1231.3619.01 אסטרטגיה לתאגידים שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית I (לשעבר ניהול אסטרטגי)
א' 1231.7601.01 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 מקוון -
1209.0318.01 אשכול 8ה': אסטרטגיה מתקדם II
א' 1231.3661.01 עסקים,ממשל, חברה שיעור מר פרל משה
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3637.01 יזמות וחברות הזנק שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3664.01 אסטרטגיית חדשנות בארגונים שיעור ד"ר גינזבורג איריס
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3655.01 הון סיכון וחדשנות פתוחה שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית II (לשעבר מימון יזמות)
1209.0309.01 אשכול 9א': מערכות מידע מתקדם I
א' 1242.3281.01 אפיון חוויית משתמש שיעור מר צור אבירם
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1242.3244.01 ניהול ידע שיעור ד"ר לוי מוריה
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית ן
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור מר טרוגן דורון משה
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1242.3278.01 Organization Preparation for Cybersecurity Threats שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
1209.0329.01 אשכול 9ג': מערכות מידע מתקדם II
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
1209.0349.01 אשכול 9ה' : מערכות מידע מתקדם III
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1242.3265.01 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
א' 1242.3253.01 נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית II (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע)
א' 1242.3270.01 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור מר קפלן משה
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
1209.0310.01 אשכול 11ג': התנהגות ארגונית מתקדם
א' 1243.3554.01 עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית ן
א' 1243.2119.01 היחיד והקבוצה בארגון שיעור פרופ' במברגר פיטר
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1243.2415.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ג 20:00-18:45 מקוון - (לשעבר 1231.2415)
א' 1243.3114.01 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ג 21:30-20:15 מקוון -
1209.0330.01 אשכול 12ג': נדל"ן מתקדם
א' 1231.3372.01 מיסוי נדל"ן שיעור עו"ד עזורי אייל
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3371.01 ייזום ופיתוח נדל"ן שיעור מר מור ליאור
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3312.01 מימון וכלכלת נדל"ן שיעור פרופ' בן-שחר דני
ג 21:30-18:45 מקוון -

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block