מערכת שעות שנתית תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"א

לימודי חובה
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול מובנה כיתה 1
א' 1231.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.01 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' קורץ ורד
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.01 ניהול המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2416.01 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
ו 13:45-11:00
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח אדם ליאור
ב 18:30-15:45
ק 1231.2412.01 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 21:30-18:45
ק 1231.2321.10 ת' לקב' 01 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים - המשך שיעור רו"ח אדם ליאור
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 2
א' 1231.2214.02 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2213.02 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.02 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' קורץ ורד
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2210.20 ת' לקב' 02 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2410.02 ניהול המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2322.02 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2411.02 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2416.02 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.02 ניהול השיווק שיעור מר גלי מיכאל
ו 13:45-11:00
ק 1231.2412.02 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 18:30-15:45
ק 1231.2321.02 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח הדס דורון
ב 21:30-18:45
שיעור רו"ח הדס דורון
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.20 ת' לקב' 02 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 3
א' 1231.2321.03 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2413.03 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2410.03 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2321.30 ת' לקב' 03 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר ליבנה צפריר
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2322.03 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.03 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2210.03 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל ד"ר גת אורית
ו 13:45-12:30
ק 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45
ק 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 21:30-18:45
ק 1231.2411.03 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ו 10:45-08:00
ק 1231.2416.03 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 4
א' 1231.2410.04 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2321.04 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' שרמן גילי
ו 09:15-08:00 מקוון -
א' 1231.2410.40 ת' לקב' 04 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 10:45-09:30 מקוון -
א' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 13:45-11:00 מקוון -
ב' 1231.2214.04 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2322.04 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר פרסיץ דותן
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2210.04 כלכלת עסקים שיעור פרופ' ארד אילה
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל ד"ר גת אורית
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30
ק 1231.2412.04 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 18:30-15:45
ק 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 21:30-18:45
ק 1231.2416.04 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 10:45-08:00
ק 1231.2411.04 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 5
א' 1231.2210.05 כלכלת עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.05 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ד 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.05 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.50 ת' לקב' 05 - כלכלת עסקים תרגיל מר לשם מיכאל
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.50 ת' לקב' 05 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2213.05 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.05 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2416.05 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 20:00-18:45
ב' 1231.2321.50 ת' לקב' 05 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ד 21:30-20:15
ב' 1231.2322.05 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2411.05 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2321.05 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00
ק 1231.2410.05 ניהול המימון שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד 18:30-15:45
ק 1231.2412.05 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
ד 21:30-18:45
ק 1231.2410.05 ניהול המימון - המשך שיעור ד"ר אחיעז ארי
ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.50 ת' לקב' 05 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 6
א' 1231.2210.06 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.05 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ד 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.06 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2211.60 ת' לקב' 05 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2210.60 ת' לקב' 06 - כלכלת עסקים תרגיל גב' לב עדי
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2214.06 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.06 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.60 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר סברין רום
ד 20:00-18:45
ב' 1231.2416.06 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 21:30-20:15
ב' 1231.2410.06 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2322.06 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ו 13:45-11:00 מחצית I
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ו 13:45-11:00 מחצית II
ק 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 18:30-15:45
ק 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ד 21:30-18:45
שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 7
א' 1231.2213.07 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2322.07 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.07 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.07 כלכלת עסקים שיעור מר איזדורפר עידו
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.70 ת' לקב' 07 - כלכלת עסקים תרגיל מר מוגרבי אלי
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.70 ת' לקב' 07 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל מר בן ציון זיו
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2214.07 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.07 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.07 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2416.07 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.70 ת' לקב' 07 - ניהול המימון תרגיל מר סברין רום
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.07 ניהול השיווק שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ו 13:45-11:00
ק 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
ג 21:30-15:45
ק 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור מר ארליך שלמה
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח ביטון הילל-לי
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 8
א' 1231.2210.08 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ב 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.08 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.08 ניהול השיווק שיעור גב' ידין דינה
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.80 ת' לקב' 08 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 13:45-12:30
א' 1231.2211.80 ת' לקב' 08 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל מר בן ציון זיו
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2213.08 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.08 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2416.08 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר רמון גונן רוני
ב 20:00-18:45
ב' 1231.2321.80 ת' לקב' 08 - דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור גב' שרמן גילי
ב 21:30-20:15
ב' 1231.2322.08 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2411.08 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2321.08 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח דנוס אבי
ו 13:45-11:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון שיעור ב 18:30-15:45
ק 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור מר ארליך שלמה
ב 21:30-18:45
ק 1231.2410.80 ת' לקבוצה 08 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון - המשך שיעור ו 13:45-11:00
לימודי חובה
ב' 1231.2321.09 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
א 18:30-15:45
ב' 1231.2321.90 ת' לקב' 09 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
א 20:00-18:45
ב' 1231.2411.09 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ה 21:30-18:45 מחצית I
א' 1231.2211.09 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי סיגל
א 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.90 ת' לקב' 09 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל מר בן ציון זיו
א 20:00-18:45 מקוון -
א' 1231.2213.09 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2214.09 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 18:30-15:45 מחצית II
א' 1231.2413.09 ניהול השיווק שיעור מר ליפמן יהודי
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2322.09 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ה 18:30-15:45 מחצית I
א' 1231.2210.09 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ה 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2210.90 ת' לקב' 09 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ה 20:00-18:45 מקוון -
ב' 1231.2411.10 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רבינוביץ' חן
א 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2213.10 ניהול אנשים ומע' - מיקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.10 ניהול אנשים ומע' - מאקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2211.11 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2211.22 ת' לקבוצה 11 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ג 18:30-17:15
ב' 1231.2322.10 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2413.10 ניהול השיווק שיעור גב' כותן ניר אסנת
ה 18:30-15:45
ב' 1231.2416.09 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
ה 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2210.11 כלכלת עסקים שיעור מר איזדורפר עידו
ו 11:45-09:00
ב' 1231.2210.22 ת' לקב' 11 - כלכלת עסקים תרגיל מר מוגרבי אלי
ו 13:15-12:00
ק 1231.2412.09 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
א 18:30-15:45
ק 1231.2410.09 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ד 18:30-15:45
שיעור ד"ר לוי ארז
ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.90 ת' לקבוצה 09 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-11:00
לימודים מתקדמים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1231.3011.01 חשיבה אסטרטגית שיעור ד"ר דיאמנט מיה
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3021.01 ניהול שרשראות אספקה שיעור ד"ר שמיר נועם
ב 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.3010.01 שיטות אנליטיות לניהול שיעור ד"ר שמיר נועם
ב 21:30-18:45 מחצית II
++++++ ++++++ ++++++
ב' 1231.3218.01 ניתוח דוחות פיננסים שיעור ד"ר לוי שי
ב 17:00-15:45
ב' 1231.3234.01 תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות שיעור מר דוידוב אמיר
ג 21:30-20:15
א' 1231.3240.01 רגולציה פיננסית ומוצרי ביטוח שיעור רו"ח שחף משה
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3241.01 פיתוח מוצר ביטוח טכנולוגי שיעור גב' דורי מורלי
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
ב' 1261.3243.10 אקטואריה שיעור מר ברנדט עופר
ה 21:30-20:15
א' 1231.3312.01 מימון וכלכלת נדל"ן שיעור פרופ' בן-שחר דני
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.3313.01 מימון בינלאומי שיעור ד"ר בלפר נעמי
ב 21:30-20:15 מקוון -
א' 1231.3330.01 ניהול סיכונים פיננסיים בבנקאות שיעור ד"ר רבינוביץ יובל
א 21:30-20:15 מקוון -
א' 1231.3340.01 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
ד 18:30-15:45 מקוון -
ב' 1231.3340.02 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
ב 20:00-17:15
ב' 1231.3340.03 ניהול פיננסי שיעור פרופ' לנגברג ניסן
ד 20:00-17:15
א' 1231.3341.01 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור רו"ח ברוורמן עודד
ג 18:30-15:45 מקוון -
ב' 1231.3341.02 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך שיעור ד"ר אחיעז ארי
ג 18:30-15:45
ב' 1231.3344.01 אופציות ומכשירים עתידיים שיעור ד"ר צוקרמן רועי
ג 20:00-18:45
ב' 1231.3352.01 ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע שיעור מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית
ד 21:30-20:15
ב' 1231.3361.01 ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח שיעור ד"ר גליל כורש
ב 21:30-20:15
ב' 1231.3362.01 ניתוח והשקעות נדל"ן שיעור מר כץ שגיא
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3364.01 שוקי הון ונדל"ן שיעור מר שחר ירון
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3368.01 היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן שיעור עו"ד רותם לירון
ב 21:30-18:45 מחצית II
א' 1231.3371.01 ייזום ופיתוח נדל"ן שיעור מר מור ליאור
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3372.01 מיסוי נדל"ן שיעור עו"ד עזורי אייל
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.7310.01 פרויקט: נדל"ן בינלאומי פרויקט פרופ' בן-שחר דני
מר צימרינג ישראל
ב 18:30-15:45
א' 1231.3375.01 מימון התנהגותי שיעור ד"ר לוי תמיר
ב 17:00-15:45 מקוון -
ב' 1231.3375.02 מימון התנהגותי שיעור ד"ר דישטניק דוד
א 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3376.01 מאג"ח להמרה ל-Convertible Arbitrage שיעור ד"ר נוימן יגאל
א 21:30-18:45 מחצית II
א' 1231.3387.01 נושאים עדכניים במימון שיעור ד"ר עודד יעקב
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3395.01 מימון חברות הזנק שיעור ד"ר לי-לו דור
ד 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.3850.01 יישומים טכנולוגיים בעולם המימון שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ה 20:00-18:45 מקוון -
ב' 1231.3852.01 פתרונות פינטק לצרכנים שיעור ד"ר שטאובר אסף
א 21:30-18:45 מחצית II
א' 1231.3853.01 בנקאות דיגיטלית שיעור מר בלטוש אלכס
ג 20:00-18:45 מקוון -
א' 1231.3855.01 מבוא לפינטק שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד"ר לוי ארז
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1231.3856.01 מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין שיעור מר קפלן משה
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.3857.01 רגולציה בפינטק שיעור רו"ח אדסמן אילנית
רו"ח קרמר יבגניה
א 18:30-15:45 מחצית II ***בוטל***
ב' 1231.3858.01 איומי סייבר והונאות בעולם הפינטק שיעור מר בלטוש אלכס
ב 21:30-18:45 מחצית II
א' 1231.3859.01 Blockchain Foundations שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 מקוון - 1st half; English
ב' 1231.3860.01 בלוקצ'יין למתקדמים שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 מחצית I
א' 1231.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
א 20:00-17:15 מקוון -
א' 1231.7301.02 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ב 20:00-17:15 מקוון -
ב' 1231.7301.03 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט רו"ח ברוורמן עודד
א 18:30-15:45
++++++ ++++++ ++++++
א' 1231.3402.01 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי שיעור פרופ' דנציגר שי
ג 21:30-18:45 מקוון - (לשעבר: התנהגות צרכנים)
ב' 1231.3402.02 תובנות צרכניות ושיווק אסטרטגי שיעור פרופ' דנציגר שי
ו 13:45-11:00 (לשעבר: התנהגות צרכנים)
א' 1231.3412.01 Pricing Strategy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ג 18:30-15:45 מקוון - 2nd half; English
ב' 1231.3412.02 Pricing Strategy שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ו 10:45-08:00 1st half; English
א' 1231.3417.01 שיווק בינלאומי וגלובלי שיעור מר גלי מיכאל
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I; (לשעבר "יצוא ושיווק בינ"ל")
א' 1231.3421.01 Marketing Analytics שיעור Dr. Zubcsek Peter Pal
ו 13:45-11:00 מקוון - English
א' 1231.3431.01 יצירתיות וחדשנות בשיווק שיעור פרופ' שטיינהרט יעל
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.3435.01 שיווק ופרסום דיגיטלי שיעור ד"ר הורביץ רוני
ו 10:45-08:00 מקוון - מחצית II
ב' 1231.3441.01 ניהול קשרי לקוחות (CRM) שיעור ד"ר ניצן עירית
ה 18:30-15:45
א' 1231.3443.01 ניהול מותגים שיעור גב' כותן ניר אסנת
ו 10:45-08:00 מקוון - מחצית I
א' 1231.3451.01 נוירו-כלכלה ונוירו שיווק שיעור ד"ר לוי דינו
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.3455.01 קמעונאות בעידן הדיגיטלי שיעור מר בר שלום רונן
ו 10:45-08:00 מחצית II
א' 1231.3458.01 שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים שיעור מר גלי מיכאל
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1231.7401.01 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45
א' 1231.7402.01 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.7402.02 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ד 21:30-18:45 מקוון -
ב' 1231.7402.03 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ג 18:30-15:45
++++++ ++++++ ++++++
א' 1231.3619.01 אסטרטגיה לתאגידים שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית I (לשעבר ניהול אסטרטגי)
ב' 1231.3619.02 אסטרטגיה לתאגידים שיעור פרופ' כרמלי אבי
א 18:30-15:45 מחצית I (לשעבר ניהול אסטרטגי)
א' 1231.3620.01 אסטרטגיה תחרותית שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.3620.02 אסטרטגיה תחרותית שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ד 18:30-15:45 מחצית II
א' 1231.3622.01 ניתוח ענפים שיעור ד"ר רפאלי יוחאי
ד 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
ב' 1231.3622.02 ניתוח ענפים שיעור ד"ר רפאלי יוחאי
ד 21:30-18:45 מחצית II
א' 1231.3637.01 יזמות וחברות הזנק שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.3638.01 International Business strategy שיעור ד"ר אהרונסון ברק
ה 18:30-15:45 ( canceled*** 2nd half; English*** )
ב' 1231.3640.01 דיני קניין רוחני שיעור ד"ר רחום-טוויג עמרי
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.3641.01 היבטים אסטרטגיים ברכישת חברות שיעור ד"ר פרידמן יאיר
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3650.01 התחרות והרגולציה בענף התקשורת בישראל שיעור ד"ר כהן אסף
א 18:30-15:45 מחצית I ***בוטל***
ב' 1231.3651.01 בין מנהלי עסקים לרגולטורים כלכליים שיעור עו"ד שטרום דרור
א 18:30-15:45 מחצית II (לשעבר רגולציה במשק הישראלי)
א' 1231.3654.01 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות שיעור מר רוזנברג אהוד
ד 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1231.3654.02 ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות שיעור מר רוזנברג אהוד
ד 21:30-18:45 מחצית I
א' 1231.3655.01 הון סיכון וחדשנות פתוחה שיעור ד"ר אבנימלך גיל
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית II (לשעבר מימון יזמות)
א' 1231.3658.01 תורת המשחקים למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
פרופ' ארד אילה
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1231.3658.02 תורת המשחקים למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.3660.01 עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות שיעור ד"ר הראל רונן
ה 18:30-15:45 מחצית I
א' 1231.3661.01 עסקים,ממשל, חברה שיעור מר פרל משה
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3664.01 אסטרטגיית חדשנות בארגונים שיעור ד"ר גינזבורג איריס
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1231.3667.01 השקעות עם אימפקט – איך עושים את זה? שיעור גב' גורן ג'קי
ד 21:30-18:45 מחצית I
א' 1231.3668.01 Entrepreneurship 101 שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
א 18:30-15:45 מקוון - 2nd half; English
א' 1231.7601.01 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 מקוון -
ב' 1231.7602.01 פרויקט: ניתוח נתונים באסטרטגיה פרויקט ד"ר שני עדי
א 21:30-18:45
++++++ ++++++ ++++++
א' 1231.3720.01 עקרונות הייעוץ העסקי שיעור גב' גורן ג'קי
ג 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.3720.02 Principles of Business Consulting שיעור גב' גורן ג'קי
ה 21:30-18:45 מקוון - English; 1st half
א' 1231.3722.01 פרויקט: התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי GBS פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 מקוון - סמסטר א' מחצית II + כל סמסטר ב'
פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 סמסטר א' מחצית II + כל סמסטר ב'
ב' 1231.3725.01 מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית שיעור גב' גורן ג'קי
ג 21:30-18:45 מחצית I
א' 1231.3930.01 אסטרטגיה שיווקית גלובלית שיעור פרופ' זיו יחיאל
ו 12:00-09:15 מקוון - מחצית I
++++++ ++++++ ++++++
ב' 1231.3925.01 אחריות תאגידית שיעור גב' אהרוני טליה
ג 21:30-18:45 מחצית I
ק 1231.3928.01 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool שיעור Adv. Panitch Seth Gershon
20:45-17:15 25-29.7.2021; English
ק 1231.3932.01 Building Entertainment and Media Industry Digital שיעור Mr. Krushel Kenneth
ד 20:45-17:15 English; 21.7.21, 25.7.21, 28.7.21, 1.8.21, 4.8.21,
שיעור א 20:45-17:15 English; 21.7.21, 25.7.21, 28.7.21, 1.8.21, 4.8.21,
ק 1231.3941.01 Global Leadership שיעור פרופ' חן גלעד
20:45-15:45 English; 19-22.7.2021
א' 1231.3942.01 משפט העבודה בעידן הדיגיטלי שיעור שופטת לקסר אפרת
ד 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ק 1231.3943.01 Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation שיעור ד"ר בנימין אייל יוסף
Dr. Llewellyn Thomas
20:45-15:45 English; 19-23.7.2021
ק 1231.3945.01 Non-Product Branding : Nations & Places שיעור Prof. Aharoni Ido
20:45-17:15 English; 29.8.2021-2.9.2021
ב' 1231.3948.01 חדשנות בלוקצ'יין ויעדי הק יימות של האו"ם שיעור ד"ר שנקר ינון
ב 18:30-15:45 מחצית II
ק 1231.3950.01 Financing Startups Using Different Sources of Capital שיעור Prof. Bernstein Shai
20:45-17:15 English; 8-12.8.2021
ב' 1264.3016.01 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
ה 21:30-17:00 מקוון - מחצית 2 בתאריכים 6.5, 13.5, 20.5, 3.6
ב' 1264.3215.01 יזמות הלכה למעשה שיעור גב' קפ נגה
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית 2 שיעור השלמה יתקיים ב- 20.6.21
ב' 1264.3221.01 שיווק דיגיטלי שיעור ד"ר יונתני משה
ו 11:00-08:15 מקוון - מחצית 2
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
ב' 1242.2201.01 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 17:00-15:45
ב' 1242.2203.01 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 18:30-17:15
א' 1242.3213.01 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ד 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1242.3213.02 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים שיעור ד"ר הולצמן ורד
ב 18:30-15:45 מחצית II
א' 1242.3244.01 ניהול ידע שיעור ד"ר לוי מוריה
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית ן
ב' 1242.3248.01 גילוי ידע ורשתות נוירונים שיעור ד"ר ששון אילן
ד 21:30-18:45 מחצית II
א' 1242.3253.01 נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית II (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע)
ב' 1242.3253.02 נושאים מתקדמים למדעי הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר גבע תומר
ד"ר תל-ניר רן
ה 18:30-15:45 מחצית II (לשעבר: נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע)
א' 1242.3255.01 יזמות היי-טק שיעור גב' קפ נגה
ד 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1242.3257.01 אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי שיעור ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ג 21:30-18:45 מחצית II
א' 1242.3260.01 פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים שיעור מר טרוגן דורון משה
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1242.3264.01 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות שיעור מר טרוגן דורון משה
ב 18:30-15:45 מחצית I
א' 1242.3265.01 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור מר בן עמי צבי
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1242.3265.02 מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים שיעור ד"ר מאירי רונן
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3266.01 רשתות, המונים והשוק שיעור גב' רונן ולצמן יערה
ג 21:30-18:45 מחצית I
א' 1242.3267.01 Technology Ventures from Idea to execution שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 21:30-18:45 מקוון - English
ב' 1242.3267.02 יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע שיעור ד"ר צביליחובסקי דוד
ב 21:30-18:45
א' 1242.3270.01 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור מר קפלן משה
ה 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
ב' 1242.3270.02 מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק שיעור מר ביגר עדו
ה 21:30-18:45 מחצית II
א' 1242.3271.01 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1242.3271.02 טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית שיעור מר אברם אורן
ה 21:30-18:45 מחצית I
א' 1242.3272.01 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ג 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
ב' 1242.3272.02 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור ד"ר רייכמן שחר
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1242.3274.01 ויזואליזציה של נתונים שיעור ד"ר אלבו יעל
ד 21:30-18:45 מחצית I
א' 1242.3275.01 כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
מקוון - קורס מקוון
ב' 1242.3275.02 כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
קורס מקוון
ב' 1242.3276.01 היבטים אתיים בתחום ביג דאטה שיעור ד"ר פפר אהרונה
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1242.3277.01 כריית טקסט שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 18:30-15:45 מחצית II
א' 1242.3278.01 Organization Preparation for Cybersecurity Threats שיעור ד"ר מנדל יעקב
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
ב' 1242.3280.01 משחוק ככלי ניהולי שיעור גב' רייכטר גנית
א 18:30-15:45
א' 1242.3281.01 אפיון חוויית משתמש שיעור מר צור אבירם
א 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 מקוון -
ב' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 18:30-15:45
א' 1242.7003.01 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
א 21:30-18:45 מקוון -
ב' 1242.7003.02 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
א 21:30-18:45
התנהגות ארגונית
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
א' 1243.2415.01 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ג 20:00-18:45 מקוון - (לשעבר 1231.2415)
א' 1243.2415.02 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ה 17:00-15:45 מקוון - (לשעבר 1231.2415)
ב' 1243.2415.03 אתיקה בעסקים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
א 17:00-15:45 (לשעבר 1231.2415)
ב' 1243.2103.01 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול שיעור פרופ' במברגר פיטר
פרופ' הלר דני
ג 18:30-15:45
א' 1243.2119.01 היחיד והקבוצה בארגון שיעור פרופ' במברגר פיטר
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1243.3014.01 ניהול גלובלי שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מחצית II
א' 1243.3015.01 ניהול צוותים בארגונים שיעור ד"ר לסקי שביט
א 21:30-18:45 מקוון - מחצית I
א' 1243.3016.01 Leadership שיעור ד"ר קליש יובל
א 18:30-15:45 מקוון - English; 1st half
ב' 1243.3016.02 מנהיגות שיעור ד"ר קליש יובל
ב 21:30-18:45 מחצית I
א' 1243.3107.01 Recruitment and selection processes שיעור פרופ' סמילנסקי יונתן
ד 18:30-15:45 מקוון - English; 1st half
א' 1243.3114.01 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ג 21:30-20:15 מקוון -
א' 1243.3114.02 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
ה 18:30-17:15 מקוון -
ב' 1243.3114.03 יחסי העסקה וארגוני עובדים שיעור ד"ר ספורטא יצחק
א 18:30-17:15
א' 1243.3125.01 Managing Negotiations שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 מקוון - English; 1st half
א' 1243.3125.02 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 מקוון - מחצית II
א' 1243.3125.03 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר פרנק שחר
ו 11:00-08:15 מקוון - מחצית I
ב' 1243.3125.04 ניהול משא ומתן שיעור ד"ר פרנק שחר
ו 11:00-08:15 מחצית II
א' 1243.3223.01 תהליכי שינוי ארגוני שיעור ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
ב' 1243.3424.01 פרוייקט: משאבי אנוש ויחסי עבודה פרויקט פרופ' במברגר פיטר
ג 21:30-18:45
ב' 1243.3542.01 עיצוב ארגוני שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1243.3551.01 כח והירארכיה בארגונים שיעור פרופ' הלר דני
ד 18:30-15:45 מחצית II
א' 1243.3554.01 עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית ן
א' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 מקוון - מחצית I (המשך בסמסטר ב' מחצית I)
פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 המשך של חלק א' מסמסטר א' - בסמסטר ב' מחצית I
ב' 1243.3556.01 משא ומתן מתקדם שיעור ד"ר דותן הילה
ד 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1243.3557.01 רגשות בארגונים שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ה 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1243.3559.01 קהילות עשיה ולמידה שיעור ד"ר גינזבורג איריס
ד 18:30-15:45 מחצית II
א' 1243.3561.01 פיתוח מיומנויות ניהול שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
ב' 1243.3652.01 אתיקה ואחריות בניהול שיעור ד"ר ויזל אורי
ה 18:30-15:45 (לשעבר 1231.2415) מחצית II
ב' 1243.7001.01 פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות פרויקט פרופ' טוקר שרון
ה 21:30-18:45
דוקטורנטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
דוקטורנטים
א' 1231.3387.01 נושאים עדכניים במימון שיעור ד"ר עודד יעקב
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
אב 1231.3600.01 סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט באסטרטגיה סמינר פרופ' ארד אילה
ד 11:45-10:30 מקוון - שנתי אחת לשבועיים
אב 1231.3601.01 Core Research Seminar for Doctoral Students סמינר ד"ר פרסיץ דותן
ב 15:30-14:15 שנתי אחת לשבועיים
אב 1231.4444.01 סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט בשיווק סמינר ד"ר הדר ליאת
ג 14:15-13:00 מקוון -
אב 1242.4444.01 סדנת מחקר לדוקטורנטים: נושאים מתקדמים ושיטות אמפיריות בניהול סמינר ד"ר בר-גיל שגית
ג 15:45-13:00 מקוון -
ב' 1243.4444.01 סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים סמינר ד"ר ויזל אורי
א 20:00-18:45
מערכות בריאות שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
התמחות מערכות בריאות - שנה א'
א' 1231.2213.77 ניהול אנשים ומע' - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ד 10:00-08:45 מקוון -
א' 1233.2110.77 מבוא למערכות בריאות שיעור ד"ר פייר גיל
ד"ר מנדלוביץ יוסף
ד 11:30-10:15 מקוון - מחצית II
א' 1231.2214.77 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 13:00-10:15 מקוון - מחצית I
א' 1231.2211.77 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר שני עדי
גב' סילמן זמירה
ד 16:45-14:00 מקוון -
א' 1233.2209.77 דיני בריאות שיעור עו"ד תבורי תמר
ד 18:15-17:00 מקוון -
א' 1231.2211.17 ת' לקב' 77 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' סמואל מרגלית
ד 19:45-18:30 מקוון -
ב' 1233.3001.77 ניהול האיכות בשירותי הבריאות שיעור פרופ' בליצר רן
פרופ' צימליכמן איל
ד 09:30-08:15
ב' 1231.2210.77 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ד 13:00-10:15
ב' 1231.2413.77 ניהול השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
ד 16:45-14:00
ב' 1231.2210.17 ת' לקב' 77 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ד 19:00-17:45 אחת לשבועיים
ק 1233.2111.88 כלכלת בריאות שיעור פרופ' גלזר יעקב
ד 11:45-09:00
ק 1233.2111.18 ת' לקב' 88 - כלכלת בריאות תרגיל מר איזדורפר עידו
ד 13:15-12:00
ק 1231.2416.77 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
ד 19:45-15:15
מערכות בריאת שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
התמחות מערכות בריאות - שנה ב'
א' 1233.3003.77 מנהיגות בניהול אנשים שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
ד 11:00-08:15 מקוון - מחצית II
א' 1231.2410.77 ניהול המימון שיעור ד"ר עודד יעקב
ד 13:00-10:15 מקוון -
א' 1233.2111.77 כלכלת בריאות שיעור פרופ' גלזר יעקב
ד 16:45-14:00 מקוון -
א' 1233.2111.17 ת' לקב' 77 - כלכלת בריאות תרגיל מר איזדורפר עידו
ד 19:45-18:30 מקוון -
א' 1231.2410.17 ת' לקב' 77 - יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
ד 18:15-17:00 מקוון -
ב' 1233.2210.77 ארגון שרותי הבריאות בעולם שיעור פרופ' שני מרדכי
ד 11:30-08:15 מחצית I
ב' 1233.2207.77 השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות שיעור פרופ' רונן בועז
ד 18:15-08:15 מחצית I
ב' 1231.2321.77 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר דישטניק דוד
ד 13:00-10:15
ב' 1233.4101.77 עבודת שדה למערכות בריאות סמינר גב' רול מיכל
ד"ר בנימין אייל יוסף
ד"ר פייר גיל
ד 16:45-14:00
ב' 1233.3013.77 תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה שיעור ד"ר פילוסוף נירית
ד"ר בלוך יובל
ד 18:15-15:30 מחצית II
ב' 1231.2321.17 ת' לקב' 77 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח מעיין-רבינוביץ' ניצן
ד 18:15-17:00
ב' 1243.3132.77 מתחים ולחצים בעבודה שיעור פרופ' טוקר שרון
ד 20:15-19:00
פרוייקטים
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
++++++ ++++++ ++++++
פרויקטים
א' 1231.7301.01 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
א 20:00-17:15 מקוון -
א' 1231.7601.01 פרויקט: נושאים מתקדמים באסטרטגיה פרויקט פרופ' כרמלי אבי
א 21:30-18:45 מקוון -
א' 1242.7003.01 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
א 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.3722.01 פרויקט: התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי GBS פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 מקוון - סמסטר א' מחצית II + כל סמסטר ב'
א' 1231.7301.02 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט ד"ר עודד יעקב
ב 20:00-17:15 מקוון -
א' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 מקוון - מחצית I (המשך בסמסטר ב' מחצית I)
א' 1242.7002.01 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר רייכמן שחר
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.7402.01 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.7402.02 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ד 21:30-18:45 מקוון -
ב' 1231.3722.01 פרויקט: התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי GBS פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 סמסטר א' מחצית II + כל סמסטר ב'
ב' 1231.7301.03 פרויקט: הערכת שווי חברות פרויקט רו"ח ברוורמן עודד
א 18:30-15:45
ב' 1242.7003.02 פרויקט: ניהול חוויות אינטרקטיביות וקהילות וירטואליות פרויקט ד"ר זלמנסון ליאור
א 21:30-18:45
ב' 1231.7602.01 פרויקט: ניתוח נתונים באסטרטגיה פרויקט ד"ר שני עדי
א 21:30-18:45
ב' 1231.3722.01 פרויקט: התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי GBS פרויקט גב' גורן ג'קי
א 21:30-18:45 סמסטר א' מחצית II + כל סמסטר ב'
ב' 1243.3555.01 פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש פרויקט ד"ר כהן-מיתר רוית
ב 21:30-18:45 המשך של חלק א' מסמסטר א' - בסמסטר ב' מחצית I
ב' 1231.7310.01 פרויקט: נדל"ן בינלאומי פרויקט פרופ' בן-שחר דני
מר צימרינג ישראל
ב 18:30-15:45
ב' 1242.7002.02 פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה פרויקט ד"ר גבע תומר
ג 18:30-15:45
ב' 1231.7402.03 פרויקט: הטיות פסיכולוגיות בתהליכי קבלת החלטות צרכניות פרויקט ד"ר שני יניב
ג 18:30-15:45
ב' 1231.7401.01 פרויקט: תקשורת שיווקית משולבת פרויקט ד"ר סר בן-עמי מיכל
ה 21:30-18:45

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block