מערכת שעות תואר שני - סמסטר קיץ, תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכת שעות תואר שני סמסטר קיץ תשפ"א

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים הערה
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ב 18:30-15:45 רו"ח אדם ליאור
ק 1231.2412.01 ניהול התפעול שיעור ב 21:30-18:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2321.10 ת' לקב' 01 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל ו 10:45-08:00 מר שריר עידן
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים - המשך שיעור ו 13:45-11:00 רו"ח אדם ליאור
ק 1231.2412.02 ניהול התפעול שיעור ב 18:30-15:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2321.02 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ב 21:30-18:45 רו"ח הדס דורון
שיעור ו 10:45-08:00 רו"ח הדס דורון
ק 1231.2321.20 ת' לקב' 02 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל ו 13:45-11:00 מר שריר עידן
ק 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ג 18:30-15:45 ד"ר חן שושי
ק 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור ג 21:30-18:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2411.03 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ו 10:45-08:00 ד"ר ענבר יעל
ק 1231.2416.03 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ו 13:45-11:00 ד"ר לוין-גבע הילה
ק 1231.2412.04 ניהול התפעול שיעור ג 18:30-15:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ג 21:30-18:45 ד"ר חן שושי
ק 1231.2416.04 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ו 10:45-08:00 ד"ר לוין-גבע הילה
ק 1231.2411.04 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ו 13:45-11:00 ד"ר ענבר יעל
ק 1231.2410.05 ניהול המימון שיעור ד 18:30-15:45 ד"ר אחיעז ארי
ק 1231.2412.05 ניהול התפעול שיעור ד 21:30-18:45 פרופ' אביב יוסי
ק 1231.2410.05 ניהול המימון - המשך שיעור ו 10:45-08:00 ד"ר אחיעז ארי
ק 1231.2410.50 ת' לקב' 05 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-11:00 מר אטד אהד
ק 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור ד 18:30-15:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד 21:30-18:45 ד"ר שרוני איתי
שיעור ו 10:45-08:00 ד"ר שרוני איתי
ק 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל ו 13:45-11:00 גב' אלוש רוני
ק 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ג 21:30-15:45 רו"ח דומניץ גשרי לימור
ק 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור ו 10:45-08:00 מר ארליך שלמה
ק 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ו 13:45-11:00 רו"ח ביטון הילל-לי
ק 1231.2410.08 ניהול המימון שיעור ב 18:30-15:45
ק 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור ב 21:30-18:45 מר ארליך שלמה
ק 1231.2410.80 ת' לקבוצה 08 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון - המשך שיעור ו 13:45-11:00
ק 1231.2412.09 ניהול התפעול שיעור א 18:30-15:45 פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ק 1231.2410.09 ניהול המימון שיעור ד 18:30-15:45 ד"ר לוי ארז
שיעור ו 10:45-08:00 ד"ר לוי ארז
ק 1231.2410.90 ת' לקבוצה 09 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-11:00
ק 1231.3928.01 Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool שיעור 20:45-17:15 Adv. Panitch Seth Gershon
25-29.7.2021; English
ק 1231.3932.01 Building Entertainment and Media Industry Digital שיעור ד 20:45-17:15 Mr. Krushel Kenneth
English; 21.7.21, 25.7.21, 28.7.21, 1.8.21, 4.8.21,
שיעור א 20:45-17:15 English; 21.7.21, 25.7.21, 28.7.21, 1.8.21, 4.8.21,
ק 1231.3941.01 Global Leadership שיעור 20:45-15:45 פרופ' חן גלעד
English; 19-22.7.2021
ק 1231.3943.01 Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation שיעור 20:45-15:45 ד"ר בנימין אייל יוסף
Dr. Llewellyn Thomas
English; 19-23.7.2021
ק 1231.3945.01 Non-Product Branding : Nations & Places שיעור 20:45-17:15 Prof. Aharoni Ido
English; 29.8.2021-2.9.2021
ק 1231.3950.01 Financing Startups Using Different Sources of Capital שיעור 20:45-17:15 Prof. Bernstein Shai
English; 8-12.8.2021
ק 1264.3936.01 The Macro-environment of Technology שיעור 20:45-17:15 Dr. Marcus Alfred Allen
English; 15..8.21-19.8.21
ק 1264.3939.01 Entrepreneurial Finance שיעור 20:45-17:15 Dr. Vidra Klinger Robyn
English; 11.7.21-15.7.21

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block