מערכת שעות התמחות מערכות בריאות תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"א
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
התמחות מערכות בריאות - שנה א'
א' 1231.2213.77 ניהול אנשים ומע' - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ד 10:00-08:45 מקוון -
א' 1233.2110.77 מבוא למערכות בריאות שיעור ד"ר פייר גיל
ד"ר מנדלוביץ יוסף
ד 11:30-10:15 מקוון - מחצית II
א' 1231.2214.77 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 13:00-10:15 מקוון - מחצית I
א' 1231.2211.77 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר שני עדי
גב' סילמן זמירה
ד 16:45-14:00 מקוון -
א' 1233.2209.77 דיני בריאות שיעור עו"ד תבורי תמר
ד 18:15-17:00 מקוון -
א' 1231.2211.17 ת' לקב' 77 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' סמואל מרגלית
ד 19:45-18:30 מקוון -
ב' 1233.3001.77 ניהול האיכות בשירותי הבריאות שיעור פרופ' בליצר רן
פרופ' צימליכמן איל
ד 09:30-08:15
ב' 1231.2210.77 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ד 13:00-10:15
ב' 1231.2413.77 ניהול השיווק שיעור ד"ר ניצן עירית
ד 16:45-14:00
ב' 1231.2210.17 ת' לקב' 77 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ד 19:00-17:45 אחת לשבועיים
ק 1233.2111.88 כלכלת בריאות שיעור פרופ' גלזר יעקב
ד 11:45-09:00
ק 1233.2111.18 ת' לקב' 88 - כלכלת בריאות תרגיל מר איזדורפר עידו
ד 13:15-12:00
ק 1231.2416.77 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור פרופ' בן-אסולי אופיר
ד 19:45-15:15
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
התמחות מערכות בריאות - שנה ב'
א' 1233.3003.77 מנהיגות בניהול אנשים שיעור ד"ר אלרז-שפירא יעל
ד 11:00-08:15 מקוון - מחצית II
א' 1231.2410.77 ניהול המימון שיעור ד"ר עודד יעקב
ד 13:00-10:15 מקוון -
א' 1233.2111.77 כלכלת בריאות שיעור פרופ' גלזר יעקב
ד 16:45-14:00 מקוון -
א' 1233.2111.17 ת' לקב' 77 - כלכלת בריאות תרגיל מר איזדורפר עידו
ד 19:45-18:30 מקוון -
א' 1231.2410.17 ת' לקב' 77 - יסודות המימון תרגיל מר אטד אהד
ד 18:15-17:00 מקוון -
ב' 1233.2210.77 ארגון שרותי הבריאות בעולם שיעור פרופ' שני מרדכי
ד 11:30-08:15 מחצית I
ב' 1233.2207.77 השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות שיעור פרופ' רונן בועז
ד 18:15-08:15 מחצית I
ב' 1231.2321.77 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר דישטניק דוד
ד 13:00-10:15
ב' 1233.4101.77 עבודת שדה למערכות בריאות סמינר גב' רול מיכל
ד"ר בנימין אייל יוסף
ד"ר פייר גיל
ד 16:45-14:00
ב' 1233.3013.77 תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה שיעור ד"ר פילוסוף נירית
ד"ר בלוך יובל
ד 18:15-15:30 מחצית II
ב' 1231.2321.17 ת' לקב' 77 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח מעיין-רבינוביץ' ניצן
ד 18:15-17:00
ב' 1243.3132.77 מתחים ולחצים בעבודה שיעור פרופ' טוקר שרון
ד 20:15-19:00

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block