מערכת שעות מסלול מובנה תשפ"א

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"א

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
מסלול מובנה כיתה 1
א' 1231.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.01 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' קורץ ורד
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.01 ניהול המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2416.01 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור ד"ר סר בן-עמי מיכל
ו 13:45-11:00
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח אדם ליאור
ב 18:30-15:45
ק 1231.2412.01 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 21:30-18:45
ק 1231.2321.10 ת' לקב' 01 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים - המשך שיעור רו"ח אדם ליאור
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 2
א' 1231.2214.02 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2213.02 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ב 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.02 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' קורץ ורד
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2210.20 ת' לקב' 02 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2410.02 ניהול המימון שיעור ד"ר פרנקל סיון
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2322.02 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2411.02 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2416.02 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.02 ניהול השיווק שיעור מר גלי מיכאל
ו 13:45-11:00
ק 1231.2412.02 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 18:30-15:45
ק 1231.2321.02 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח הדס דורון
ב 21:30-18:45
שיעור רו"ח הדס דורון
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.20 ת' לקב' 02 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 3
א' 1231.2321.03 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2413.03 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2410.03 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2321.30 ת' לקב' 03 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר ליבנה צפריר
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2322.03 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.03 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2210.03 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל ד"ר גת אורית
ו 13:45-12:30
ק 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45
ק 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 21:30-18:45
ק 1231.2411.03 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ו 10:45-08:00
ק 1231.2416.03 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 4
א' 1231.2410.04 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ג 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2321.04 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' שרמן גילי
ו 09:15-08:00 מקוון -
א' 1231.2410.40 ת' לקב' 04 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 10:45-09:30 מקוון -
א' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 13:45-11:00 מקוון -
ב' 1231.2214.04 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2322.04 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר פרסיץ דותן
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2210.04 כלכלת עסקים שיעור פרופ' ארד אילה
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל ד"ר גת אורית
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30
ק 1231.2412.04 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 18:30-15:45
ק 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 21:30-18:45
ק 1231.2416.04 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 10:45-08:00
ק 1231.2411.04 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 5
א' 1231.2210.05 כלכלת עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.05 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ד 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.05 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.50 ת' לקב' 05 - כלכלת עסקים תרגיל מר לשם מיכאל
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.50 ת' לקב' 05 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2213.05 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.05 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2416.05 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 20:00-18:45
ב' 1231.2321.50 ת' לקב' 05 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ד 21:30-20:15
ב' 1231.2322.05 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2411.05 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2321.05 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00
ק 1231.2410.05 ניהול המימון שיעור ד"ר אחיעז ארי
ד 18:30-15:45
ק 1231.2412.05 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
ד 21:30-18:45
ק 1231.2410.05 ניהול המימון - המשך שיעור ד"ר אחיעז ארי
ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.50 ת' לקב' 05 - ניהול המימון תרגיל מר אטד אהד
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 6
א' 1231.2210.06 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ד 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.05 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ד 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.06 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2211.60 ת' לקב' 05 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2210.60 ת' לקב' 06 - כלכלת עסקים תרגיל גב' לב עדי
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2214.06 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.06 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.60 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר סברין רום
ד 20:00-18:45
ב' 1231.2416.06 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ד 21:30-20:15
ב' 1231.2410.06 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2322.06 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר אנטלר יאיר
ו 13:45-11:00 מחצית I
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ו 13:45-11:00 מחצית II
ק 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 18:30-15:45
ק 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ד 21:30-18:45
שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 7
א' 1231.2213.07 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' הלר דני
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית I
א' 1231.2322.07 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ג 18:30-15:45 מקוון - מחצית II
א' 1231.2211.07 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2210.07 כלכלת עסקים שיעור מר איזדורפר עידו
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.70 ת' לקב' 07 - כלכלת עסקים תרגיל מר מוגרבי אלי
ו 12:15-11:00 מקוון -
א' 1231.2211.70 ת' לקב' 07 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל מר בן ציון זיו
ו 13:45-12:30 מקוון -
ב' 1231.2214.07 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.07 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2410.07 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2416.07 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.70 ת' לקב' 07 - ניהול המימון תרגיל מר סברין רום
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.07 ניהול השיווק שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ו 13:45-11:00
ק 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח דומניץ גשרי לימור
ג 21:30-15:45
ק 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור מר ארליך שלמה
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח ביטון הילל-לי
ו 13:45-11:00
מסלול מובנה כיתה 8
א' 1231.2210.08 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ב 18:30-15:45 מקוון -
א' 1231.2211.08 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ב 21:30-18:45 מקוון -
א' 1231.2413.08 ניהול השיווק שיעור גב' ידין דינה
ו 10:45-08:00 מקוון -
א' 1231.2210.80 ת' לקב' 08 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 13:45-12:30
א' 1231.2211.80 ת' לקב' 08 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל מר בן ציון זיו
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2213.08 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2214.08 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר מיכאל צברי נאוה
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2416.08 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר רמון גונן רוני
ב 20:00-18:45
ב' 1231.2321.80 ת' לקב' 08 - דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור גב' שרמן גילי
ב 21:30-20:15
ב' 1231.2322.08 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2411.08 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2321.08 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח דנוס אבי
ו 13:45-11:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון שיעור ב 18:30-15:45
ק 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור מר ארליך שלמה
ב 21:30-18:45
ק 1231.2410.80 ת' לקבוצה 08 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון - המשך שיעור ו 13:45-11:00

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block