לימודי המשך לבעלי תואר בוגר (BA)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תואר ראשון בחשבונאות

למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר ״בוגר אוניברסיטה״ (B.A.) העומדים בתנאי הקבלה.

 

לסטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור ב״הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים״ לפני תחילת הלימודים, התכנית תארך 4 סמסטרים. תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש-שנתית במסגרת הדו-חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה המוצעים בפקולטה לניהול.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתעודה המעידה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״. תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות, שסיימו תכנית שלוש שנתית.

 

בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה בחוג לחשבונאות. 

 

למידע נוסף על תכנית הלימודים

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block