סמינר במימון חשבונאות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

Vikrant Vig, London Business School 

05 במאי 2021, 12:30 
זום 

Title TBA – additional details will be provided later

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרחל טהר: racheltahar@tauex.tau.ac.il

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block