לזכרם

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מורי הפקולטה שהלכו לעולמם

פרופ' צבי אדר ז"ל

Prof. Zvi Adar

פרופ' יאיר אהרוני ז"ל

Prof. Yair Aharoni

פרופ' מג'יד איגבריה ז"ל

Prof. Magid Igbaria

פרופ' שמעון בנינגה ז"ל

Prof. Simon Benninga

פרופ' אריה גנס ז"ל

Prof. Arie Gans

פרופ' זאב הירש ז"ל

 Prof. zeev hirsch

 

פרופ' תדי ויינשל ז"ל

Prof. Theodore D. Weinshall

פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל

Prof. Dov Israeli

פרופי שמואל קנדל ז"ל

Prof. Shmuel Kandel

פרופ' צבי רז ז"ל

Prof. Tzvi Raz

פרופ' אריה שירום ז"ל

Prof. Arie Shirom

פרופ' ישראל שפיגלר ז"ל

Prof. Israel Spiegler

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block