ערב העיון השנתי השלישי לענף הביטוח

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סיכום דו"חות כספיים 2017, 24 באפריל 2018

תכנית הכנס

16:30


התכנסות וכיבוד קל
 

17:00


ברכות

פרופ' משה צבירן, דקאן הפקולטה לניהול

רו"ח דוד גולדברג, נשיא לשכת רואי חשבון שקדם
 

17:10


מסקנות מהדוחות הכספיים לשנת 2017 - בני גבאי, רו"ח, אור חרוש, רו"ח
 

ברירת מחדל - לאן הולך ענף ביטוח חיים ופנסיה? - פרופ' דן וייס, רו"ח
 

18:00


אורחת כבוד

מגמות בשוק הביטוח והחיסכון

גב' דורית סלינגר – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 

18:30


אקטואריה בעידן של דיגיטציה ובינה מלאכותית - האם יהיה צורך באקטוארים בעתיד?

פאנל בהנחיית עופר ברנדט (כלל ביטוח)

משתתפים: אסף מיזן (ATIDOT), עמנואל ברזק (EY), דן בר-און (מנורה מבטחים), רו"ח אילנית אדסמן (KPMG).
 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block