התמחות בייעוץ עסקי - מנהל עסקים MBA

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המידע מעודכן לשנת תשע"ז

 • אודות התכנית

  מרכז ההתמחות
  פרופ' גדי אריאב

  תחום הייעוץ העסקי על גווניו השונים – בעיקר בתחומי האסטרטגיה העסקית, אבל גם בתחום הארגוני, הפיננסי והטכנולוגי – הוא התחום הקרוב ביותר בפרקטיקה העסקית לעולם התוכן האקדמי של תואר ה-MBA. פתרון בעיות במהלך הייעוץ העסקי הן ההזדמנות המקיפה ביותר שיש לתלמידי המב"ע להתמודד עם אינטגרציה  של תכני הלימוד בתואר וההזדמנות הכמעט היחידה – ברוב תכניות הלימודים במנהל עסקים – לבחון באופן מעשי את התוכן התיאורטי ("להתנסות")  ביישום של פתרון בעיות עסקיות שמשלבות תחומי דעת שונים בלימודיהם.

   

  תחום הדעת של הייעוץ העסקי משלב שלושה מרכיבים:

  1. יישום  של ידע פונקציונלי – בדרך כלל שימוש משולב – ובפועל – במושגים מתחומי האסטרטגיה, השיווק, המימון וניהול הטכנולוגיה.
  2. תהליכי הייעוץ – הכרה ושימוש במתודולוגיות לניהול תהליך הייעוץ, כולל זיהוי והבניית הקושי, בניית תכנית מחקר פרקטי, איסוף נתונים וניתוחם, הסקת מסקנות והצגתן בפני מקבלי ההחלטות, ניהול "פרויקט" הייעוץ וניהול הקשר עם לקוחות הפרויקט.
  3. עבודת צוות – יישום היכולות של ניהול צוותים ברמות שונות של הטרוגניות תרבותית ופונקציונלית (מצוות מקומי בעל מיקוד פונקציונאלי, עבור לצוות מקומי רב-תחומי וכלה בצוות בינלאומי, רב-תחומי, מבוזר וירטואלי).

   

   

   

  פרויקט מסכם

  תלמידים שהתקבלו ל-MBA, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי.

   

   

  תנאי קבלה להתמחות

  עמידה בדרישות הקורסים: "יסודות האסטרטגיה" ו"ניהול השיווק" בציון ממוצע משוקלל 78 לפחות.

 • קורסי ההתמחות

  מבנה לימודי ההתמחות (6 י"ס) 

   

  קורסי חובה  - 2 י"ס

  1231.3720 עקרונות הייעוץ העסקי 1 י"ס
  1231.3721 דילמות בתהליך הייעוץ העסקי 1 י"ס

   

   

  קורסי בחירה - פרויקט מסכם (2 י"ס)

  1231.3722 התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי(1) 2 י"ס

   

   

  קורסי בחירה  (2 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)

  1231.3425 ניתוח נתונים בשיווק  1 י"ס
  1231.3619 ניהול אסטרטגי 1 י"ס
  1231.3620 ארגון תעשייתי 1 י"ס
  1231.3725 מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית(1) 1 י"ס
  1231.3727 התנסות מעשית בייעוץ עסקי (LBS) (2) (1) 1 י"ס
  1242.2203 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית  1 י"ס
  1242.3252 אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע 1 י"ס
  1243.3014 ניהול בינלאומי 1 י"ס
  1243.3105 התנהגות ייעוצית 1 י"ס
  1243.3542 עיצוב ארגוני(3)  (לשעבר: תיכון ארגוני) 1 י"ס

   


  הערות:

  1. קבלה לקורס מותנית, בין השאר, בראיון אישי.
  2. תלמיד שלמד את הקורס "התנסות מעשית בייעוץ עסקי גלובלי GBS" מנוע מללמוד את הקורס "התנסות מעשית בייעוץ עסקי LBS"
  3. תלמיד שלמד את הקורס "תיכון ארגוני" מנוע מללמוד קורס זה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block